Ragnhild ???

Hertuginne, dronning.

>
       
   

Ragnhild ???. Hertuginne, dronning.
Gift ca. 1209 Skule Baardsson av Norge. Jarl/Hertug/Konge.
Født omkring 1189.
Død 24.05.1240 ved Nidaros.
Margrete Skulesdatter. Dronning.
Født omkring 1210.
Død 1270 i Reins kloster.
Ingebjørg Skulesdatter. Født omkring 1210.

Biografi - Biography

Hertuginne, dronning.

Levde mellom 1200 og 1247.
    Ragnhild ble siste gang nevnt i 1247. Hennes avstamning er usikker.

    I «Rosensverdslektens forfedre» av Bent og Vidar Billing Hansen antas at hun var datter til Nikolas Kuvung (Nokkve Pålsson), lendmann på Giske, som døde i 1217.

    I «Våre forfedre» av Mogens Bugge antas at hun var datter til Jon Torbergsson av Randaberg og Ragnhild Erlingsdatter som igjen var datter til jarlen Erling Skakke (1115-79) og Kristina Sigurdsdatter (død 1178), datter til kong Sigurd Jorsalfare (1090-1130).

    I følge «Norsk biografisk leksikon» var Skule gift med Ragnhild (nevnt siste gang 1247), muligens datter til lendmannen Nikolas Pålsson Kuvung til Giske (død 1217). 1

    Fra norsk Wikipedia:
  «Ingeborg og Skule hadde datteren
Margrete (* ca. 1210 - † 1270), gift med kong Håkon IV Håkonsson.

    Nikolas Kuvung (* 1140 - † 1217) var en norsk høvding av Giskeætten. Han spilte en viss rolle i borgerkrigstiden i Norge som tilhenger av kong Magnus Erlingsson.
    Nikolas var sønn til Pål Skoftesson på Giske og dermed sønnesønn til korsfareren Skofte Ogmundsson. I borgerkrigstiden var Nikolas kong Magnus Erlingssons lendmann. Etter kongens død i 1184 synes han å ha trukket seg tilbake fra det politiske liv. I stedet trådte hans sønn Pål Flida frem som en tilhenger av Skule Jarl.
    I Magnus Erlingssons saga fortelles det at Nikolas var den som fanget Harald, sønnen til Sigurd Munn og hans kusine, Sigurd Jorsalfares datter Kristin Sigurdsdatter. Nikolas førte Harald til Bergen og utleverte ham til Erling Skakke, far til kong Magnus og Haralds stefar. Erling Skakke ønsket ikke at stesønnen Harald skulle true hans sønns krav på tronen, og lot Harald halshugge på Nordnes i Bergen.» 2

    Jeg har valgt også å føre Ingebjørg, gift med Alv Erlingsson Eldre av Tornberg (* ca. 1190 - † ca. 1240), som datter til Skule Baardsson ( * ca. 1189 - † 1240) og Ragnhild.
    Alternativet hadde vært å føre Ingebjørg som datter til Skules far, Baard Guttormsson på Rein (* ca. 1150 - † 1194).

 

  1. Henning Sollier: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 131. Norsk biografisk leksikon. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 348-349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 896. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17, 84.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26