Tora Torbergsdatter på Giske
1025?-

>
ff
Arne Arnmodsson på Giske. Død omkring 1024. Lendmann.
fm
Tora Torsteinsdatter.
mf
Erling Skjalgsson på Sola. Født mellom 960 og 975. Død mellom 1027 og 1028. Høvding og Lendmann.
mm
Astrid Tryggvesdatter. Født trolig før 963.
f
Torberg Arnesson på Giske. Født omkring 990. Død omkring 1050. Lendmann.
m
Ragnhild Erlingsdatter.
Gift Harald III Sigurdsson Hardråde av Norge. Konge.
Født 1015.
Død 25.09.1066 ved Stamford bro.
Magnus II Haraldsson av Norge. Konge.
Født omkring 1048.
Død 1069.
Olav III Haraldsson Kyrre av Norge. Konge.
Født omkring 1050.
Død 22.09.1093 i Håkeby, Tanum, Bohuslen.

Biografi - Biography

Født omkring 1025.

Levde 1062.
    Harald Hardråde giftet seg inn i Arnmødlingætten, han tok Torberg Arnessons datter Tora til en slags medhustru. Tidligere var han gift med en datter til storfyrst Jaroslav og hadde med henne to døtre.

    Fra Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga:
33. Kong Harald giftet seg med Tora, datter til Torberg Arnesson vinteren etter at kong   Magnus den gode var død. De hadde to sønner; den eldste het Magnus og den andre Olav. Kong Harald og dronning Ellisiv hadde to døtre; den ene het Maria, den andre Ingegjerd. Våren etter den hærferd som vi nå har fortalt om, bød kong Harald ut en hær og reiste om sommeren til Danmark og herjet. Og det gjorde han sommer etter sommer. ...

    Tora var gift med Harald i 1048, selv om hans dronning Elisiv enda levde og han ikke hadde skilt seg fra henne. Tora kalles ofte dronning og var ansett som den egentlige dronningen. Som sådan ledsaget hun Harald like til etter Risaslaget i 1062. Men da han i 1066 dro til England, var hun ikke med, mens Elisiv fulgte ham.

    Fra Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga:
  82. Nå drømte kong Harald en natt at han var i Nidaros og møtte sin bror, kong Olav, som kvad et vers for ham:     Den digre kongen i mange kamper seiret med ære.
    Hellig fall i kampen fikk jeg fordi jeg ble hjemme.
    Det reddes jeg for, konge, at kampdøden nå deg venter.
    Mat du vil bli for varger; slikt volder nok Gud ikke.
Mange andre drømmer og andre slags varsler ble fortalt, og de fleste varslet vondt. Før kong Harald tok av sted fra Trondheim, hadde han latt sin sønn Magnus ta til konge der, og satte ham til å styre i Norge når han selv fór bort. Tora Torbergsdatter ble også igjen, men dronning Ellisiv og døtrene hennes, Maria og Ingegjerd, reiste med ham. Olav, sønn til kong Harald, fór også med ham ut av landet.

    Tora nevnes ikke sammen med Harald etter 1062, hun sies senere å ha blitt gift med Sven Ulfsen, men det heter også at det var Elisiv. 1

 

  1. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 33, 82. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 277-278. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 796.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-08-05