Tora Torsteinsdatter

>
       
f
Torstein Galge. Herse?.
 
Gift Arne Arnmodsson på Giske. Lendmann.
Død omkring 1024.
Torberg Arnesson på Giske. Lendmann.
Født omkring 990.
Død omkring 1050.

Levde 980.
    Tora var datter til Torstein Galge.

    Hun var gift med Arne, sønn til Arnmod Arvidsson på Giske. 1

 

  1. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 110. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 700. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26