Einar Aas
1884-1949
Gullsmed, disponent.

>
ff
Ole Pettersen Aas. Født 1799 på Grøt, Haltdalen (ST). Død 19.04.1878 på Vasilimoen Østre, Vasili, Malvik (ST). Inderst, husmann med jord, skindfeltmaker.
fm
Lisbet Olsdatter Aas. Født 1814 på Bønsgarden, Aas, Tydal (ST).
   
f
Ole Olsen Aas. Født 28.04.1846 i Patruslia, Stuevold/Stugudal, Tydal (ST). Død 08.10.1932 i Nyveien 26, Ila sogn, Trondheim (ST). Gullsmed.
m
Ingeborg Martha Sundet. Født 12.04.1840 i Trondheim (ST). Død 08.10.1917.

Einar Aas. Født 28.10.1884 i Trondheim (ST). Død 14.06.1949. Gullsmed, disponent.
Gift 18.05.1912 i Trondheim (ST) Alfrida (Aja) Antonie Jensen. Disponent.
Født 21.08.1892.
Død 1963.
Elsa Ingeborg Aas. Disponent.
Født 21.10.1913.
Død 21.03.1995.
Ruth Margit Aas. Født 04.12.1914 i Trondheim (ST).
Signe Henriette Aas. Født 31.10.1917 i Trondheim (ST).

Biografi - Biography

Gullsmed, disponent.
Født 28.10.1884 i Trondheim (ST).
Død 14.06.1949.

Levde 1912 i Nedre Bakkelandet 68, Bakklandet, Bakke, Strinda (ST).
Levde mellom 1913 og 1925 i Nyveien 26, Ila sogn, Trondheim (ST).
    Einar var sønn til
Ole Olsen Aas (28.04.1846 - 08.10.1932) og
Ingeborg Marha Sundet (12.04.1840 - 08.10.1917),

    Han var disponent i Ole Aas A/S mellom 1923 og 1949.


    "
Einar Aas, firmaets leder i andre generasjon og Alfrida (Aja) Aas (Etter portretter av Roar Matheson Bye).

    Utdrag av jubileumsboken «Ole Aas A/S 100 år» av Per Opøien (1974)
    Andre generasjon i gullsmedfirmaet Ole Aas var Einar Aas, født i 1884. Han gikk krigsskolen, og var løytnant i Garden i 1905. Han tilså med sine gardister at vaktskifter gikk som de skulle ved Slottet i Oslo og ved Bygdøy Kongsgård, som Kong Haakon og Dronning Maud brukte som sitt hjem i sommerhalvåret. Den kongelige, norske garde i Norge ble opprettet i 1905 , og det ble stilt de største krav til gardister og offiserer i Garden. Men da hans far, Ole Aas, ville ha ham inn i forretningen, brøt han av sin offiserskarriere. Han studerte gullsmedfaget hos David-Andersen i det daværende Kristiania i året
    1905-1906, etterpå reiste han 3 måneder hvert år, helt frem til 1927, til ledende gullsmedfirmaer og fabrikker på Kontinentet. Allerede i 1910 tok han handelsborgerskap i Trondheim, og året etter gikk han inn i sin fars! firma som kompanjong.
    Einar Aas hadde et åpent blikk for reklamens virkning, eller hva vi i dag vil kalle
public relations, her lignet han sterkt på sin far. Han fortsatte også sin fars linje med å finne frem til norske motiver i sølvsmedkunsten, og gikk sterkt inn for å bruke Nidaroskatedralens romanske og gotiske stil som motiver.
    Han lanserte en rekke, nye sølvmønstre. Til hans store arbeider hører bl. a. et kaffeservise med brett, bestilt av Trondhjems Haandværks- og industriforening til et lotteri som foreningen arrangerte. Videre et kaffe- og teservise som ble gitt som gave til den første direktør i Den Norske Amerikalinje, Gustav Henriksen, og to lysestaker som minnegave til fru bispinne Gleditsch, gitt av «byens damer». I Trondheimspressen omtales lysestakene som et «smukt uttrykk for det høie nivå hvorpå byens sølvsmedhåndverk befinner sig i dag» og «som byen kan være stolt av å sende med familien Gleditsch når den nu forlater byen». I 1938 markedsførte han i Trondheim det vakre, nye sølvmønstret «Rådhussølv», et mønster fra David-Andersen av høy kvalitet, og som senere er videreutviklet og fremdeles selges.     På grunn av sin omfattende utdannelse og erfaring, og ikke minst fordi han var en kunstkjenner av de sjeldne, fikk han en rekke tillitsverv på det faglige område. Han ble oldermann i gullsmedlauget, medlem av Norges Gullsmedforbunds detaljistråd og i forhandlingskomitéen. I de årene han satt i forhandlingskomitéen var det ingen arbeidskonflikter, så åpenbart var han en dyktig forhandler. Han representerte Norges Gullsmedforbund på årsmøter i Sverige og Danmark.
    Einar Aas var meget aktiv og utadvendt i ledelsen av sin bedrift, men ellers var han en typisk hjemmets mann. Det eneste kommunale verv han påtok seg var som medlem av ligningsnevnda i en kort periode. Hans forretning, hans familie, hans fag og hans store boksamling var hans interesser. Med sitt gode humør og sin hjelpsomhet var han avholdt og respektert, og alle som hadde sitt daglige virke i firmaet fant i Einar Aas en kjær sjef og en god arbeidskamerat. 1

 

  1. Einars eget notat. Per Opøien: «Ole Aas A/S 100 år» (1974).

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30