Alfrida (Aja) Antonie Jensen
1892-1963
Disponent.

>
       
   

Alfrida (Aja) Antonie Jensen. Født 21.08.1892. Død 1963. Disponent.
Gift 18.05.1912 i Trondheim (ST) Einar Aas. Gullsmed, disponent.
Født 28.10.1884 i Trondheim (ST).
Død 14.06.1949.
Elsa Ingeborg Aas. Disponent.
Født 21.10.1913.
Død 21.03.1995.
Ruth Margit Aas. Født 04.12.1914 i Trondheim (ST).
Signe Henriette Aas. Født 31.10.1917 i Trondheim (ST).

Biografi - Biography

Disponent.
Født 21.08.1892.
Død 1963.

    Alfrida var datter til
Overkonduktør Johan Chr. Jenssen, født 06.08.1854 og
Heriette, født Karlsen, i 1862.

    Alfrida og Einar hadde barna
21.10.1913: Elsa Ingeborg, gift 11.11.1939 med Anders Carl Eriksen, født 28.02.1916.
04.12.1914: Ruth Margit, gift 27.02.1942 med Karl Wærnes Nilsrn, født 04.11.1911.
31.10.1917: Signe Henriette, gift 10.07.1937 med Hans Jonas Bjaaland, født 09.10.1911

    Alfrida var disonent i Ole Aas A/S mellom 1949 og 1963.


    Utdrag av jubileumsboken «Ole Aas A/S 100 år» av Per Opøien (1974)
    Etter Einar Aas'død i 1949 fortsatte firmaet med hans enke, Alfrida (Aja) Jensen Aas som disponent, og Elsa Aas Eriksen som bestyrer av butikken. I 1963 ble Elsa Aas Eriksen disponent og formann i styret.
    I 1923 ble Ole Aas familieaksjeselskap. I 1931 ble Aksel Marius Lystad, som hadde vært svenn i firmaet siden. 1923, mester i verkstedet. Etter hans død i 1964 ble Einar Peder Pedersen ansatt som firmaets håndverksmessige leder.
    Ole Aas utdannet gjennom årene et forholdsvis stort antall lærlinger og svenner. Mange av dem—har senere etablert seg som gullsmedmestre med egne forretninger, både her i byen og andre steder. Her vil det føre for langt å regne opp alle. Men de har gått i en god skole, de har tatt sine mesterskap med glans. 1

 

  1. Notat fra Ole Olsen Aas' sønn Einar Aas: Per Opøien: «Ole Aas A/S 100 år» (1974).

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30