Ellev Mogensen Gaare
1716?-1789
Festebonde.

>
    mf
Ellev Bjørnsen Yset Oppgaarden. Født omkring 1648 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST). Festebonde.
 
f
Mogens Yset Oppgaarden. Festebonde.
m
Beret Ellevsdatter Yset Oppgaarden. Død 1729 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST).

Ellev Mogensen Gaare. Født omkring 1716. Død 1789 på Gaare, Haltdalen (ST). Festebonde.
Gift Guri Taraldsdatter Aasen. Født omkring 1719 på Aasen, Haltdalen (ST).
Død 1800 på Gaare, Haltdalen (ST).
Begravet 15.06.1800 i Haltdalen, Haltdalen (ST). 1
Tarald Ellevsen Megaarden/Nessmelan. Leilending.
Født omkring 1749 på Gaare, Haltdalen (ST).

Biografi - Biography

Festebonde.
Født omkring 1716.
Død 1789 på Gaare, Haltdalen (ST).
Begravet 19.04.1789 i Haltdalen, Haltdalen (ST). 2

    Ellev var trolig sønn til Mogens og Beret Ellevsdatter på Yset Oppgaarden

    Han giftet seg med Guri Taraldsdatter Aasen mot slutten av 1740-årene.
Jeg har ikke funnet deres gifte innført i kirkeboken, men de eldste innførselene er fra 1748.

    Estensgården er en av de opprinnelige Gaare-gårdene. Når svenskene fór her i 1718 -19 var det en enke som hadde gården. Det er nå også nye eiere, Bernt Mølmand og major Holck har kjøpt den delen som Jon Eggen og Halvor Tamlag eide. Svenskene fór hardt frem med gården, så det var nok harde tider for folket her etter dette. Det var ellers på denne tiden to brukere på gården, og det har det også vært senere. Gårdene etter delingen heter Jonsa'nn og Oppgården.

    En Jakob eier Jonsa'nn i 1730.

    I 1750 er det tydeligvis Elluf som har gården. Ellers har Fredrik Irgens, sønnen til presten Irgens, skjøte på en del av gården. Han eide ellers flere gårder, således en av Grøtgårdene og bodde der. i 1753 solgte han sin andel til Ellev Mogensen, trolig sønnen til Mogens Yset, Oppgården. Det er rimelig at Ellev er den Elluf som hadde gården i 1750.

    Ekstraskatten av 1762 ble pålagt det danske og norske folk ved en forordning utstedt av kongen 23. september 1762[1]. Krig med Russland truet i Holstein, og kongen trengte penger. Skatten skulle være én riksdaler for alle personer over 12 år, noe som innebar en voldsom skatteøkning. I forbindelse med denne skatten ble alle personer over 12 år registrert i et eget manntall. (Wikipedia)

    "
Ekstraskatt Orkdal og Gauldal fogderi 1762-67. Hovedmanntall 1762, Holtaalen prestegjeld, Holtaalen sogn, matrikkelgård no. 529 Gaare, side 152.

«Gaardenes Navne og Matriculs No:
    529 Gaare
Hvad endten det er Proprietair, Benificeret, eller Selv Ejeres Gods
    Selv Ejer
Mand og Hustrue, Deres Antal og Navne
    Sn: Ellev Monsen, Guri Tharaldsdatter
Børn over 12 Aar og Deres Navne
    B: Tharald Ellefsen
Tilsammen
    3
Gaardenes Navne og Matriculs No:
    529 Gaare
Hvad endten det er Proprietair, Benificeret, eller Selv Ejeres Gods
    Røraas Partiapantere Jrgens
Mand og Hustrue, Deres Antal og Navne
    Ole Ellefsen, Kari Johansdatter
Børn over 12 Aar og Deres Navne
    B: Johan Olsen
Piger over 12 Aar og Deres Navne
    Goro Hansdatter
Tilsammen
    4
Gaardenes Navne og Matriculs No:
    530 Gaare
Hvad endten det er Proprietair, Benificeret, eller Selv Ejeres Gods
    Selv Eyer
Mand og Hustrue, Deres Antal og Navne
    Sergiant Jørgen From, Inger From
Tieniste Karle og Deres Navne
    Jon Andersen
Piiger over 12 Aar og Deres Navne
    Marith Persdatter, Siri Einarsdatter
Tilsammen
    5».

    Senere flyttet familien fra Jonsa'nn.

    Ellev døde i 1789:

    "
Kirkebok Haltdalen nr. 1, 1745-1804: «Døde og begravede» 1789, folio 174a, nr. 19.

    «Fer 1. Pascat Holtaalen: Ellev Monsen Gaare - 73 aar». 3

 

  1. Kirkebok Haltdalen nr. 1, 1745-1804: «Døde og begravede» 1800, folio 262a, nr. 25.
  2. Kirkebok Haltdalen nr. 1, 1745-1804: «Døde og begravede» 1789, folio 174a, nr. 19.
  3. Ekstraskatt Orkdal og Gauldal fogderi 1762-67. Hovedmanntall 1762, Holtaalen prestegjeld, Holtaalen sogn, matrikkelgård no. 529 Gaare, side 152. Jens H. Nygård: Haltdalen og Haltdalingen, Bind II, side 85-88, 107.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30