Beret Ellevsdatter Yset Oppgaarden
-1729

>
ff
Bjørn Ellevsen Yset Oppgaarden. Født omkring 1616 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST). Død før 1670 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST). Festebonde.
     
f
Ellev Bjørnsen Yset Oppgaarden. Født omkring 1648 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST). Festebonde.
 

Beret Ellevsdatter Yset Oppgaarden. Død 1729 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST).
Gift Mogens Yset Oppgaarden. Festebonde.
Ellev Mogensen Gaare. Festebonde.
Født omkring 1716.
Død 1789 på Gaare, Haltdalen (ST).
Begravet 19.04.1789 i Haltdalen, Haltdalen (ST). 1

Biografi - Biography

Død 1729 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST).

Levde 1702.
    Ifølge sagnet kom Mogens hustru fra Gaare. Det bodde en Elluf Ingebritsen på en av Gaare-gårdene i 1701, men han var da bare 12 år gammel. Denne sønnen nevnes ikke ved «Skoskatten» i 1711.
     I 1711 arbeidet ei tøs på en av Gaare-gårdene. Dette kan meget vel være den Beret Ellevsdatter som ifølge sagnet giftet seg med Mogens.
    Jeg har kommet til at Beret må være datter til Ellev Bjørnsen Yset Oppgaarden, og at det var derfor Mogens overtok Yset Oppgpården etter Arnfeldts tilbaketog!
    «Skoskatten» viser at Ellev da var gift, men ingen barn nevnes på gården. Yset- og Gaare-gårdene var nabogårder.

    Beret og Mogens hadde flere barn. Man kjenner i alle fall:
xxxx: Beret, gift med Joen Pedersen Yset.
1717: Elev, antagelig til Gåre, Estensa'nn.
1721: Kari, gift med Johan Ingebrigtsen Bjørgum.
1722: Peder, gift med Kari Taraldsdatter Aasen, død i 1796.
1723: Anders, gift med Beret Hansdatter Flatberg.
1727: Ingeborg, gift med Haldo Hansen Flatberg.

    Sønnen Anders og Beret bodde en tid på Flatberg, trolig på Gjetåsen. I 1787 finner vi han der, «eier intet, lever blot av betleri». Trolig bodde de en tid på Sommervold.

    Beret Ellevsdatter døde i 1729. Da hadde nok Mons gitt fra seg gården, for den er ikke nevnt i skiftet som ble avholdt på gården 25.10.1729.
    "
Skifteprotokoll Gauldal sorenskriveri nr. 1 (1723-1731), folio 133a.

    "
Skiftekort, Gauldal sorenskriveri, 1723-91, side 4289.

    Løsøre er det lite av, så det blir bare 1 ort 14 skilling til deling på arvingene. 2

 

  1. Kirkebok Haltdalen nr. 1, 1745-1804: «Døde og begravede» 1789, folio 174a, nr. 19.
  2. Skifteprotokoll Gauldal sorenskriveri nr. 1 (1723-1731), folio 133a. Skiftekort, Gauldal sorenskriveri, 1723-91, side 4289. Jens H. Nygård: Haltdalen og Haltdalingen, Bind II, side 106-107.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30