Bjørn Ellevsen Yset Oppgaarden
1616?-(..1670)
Festebonde.

>
       
f
Ellev Yset Oppgaarden. Festebonde.
 

Bjørn Ellevsen Yset Oppgaarden. Født omkring 1616 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST). Død før 1670 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST). Festebonde.
Gift .
Ellev Bjørnsen Yset Oppgaarden. Festebonde.
Født omkring 1648 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST).

Biografi - Biography

Festebonde.
Født omkring 1616 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST).
Død før 1670 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST).

Levde 1666 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST).
    Bjørn var sønn til Ellev Yset Oppgaarden.

    "
Kvegskatt 1657. Trondheims lehn, Y Gauldal fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 130, legg 7, bilde 381).

    I 1656 har Bjørn overtatt gården. Han hadde da 22 hester og kyr, 8 sauer og 13 geiter og svin.

    "
Prestenes 2. manntall i 1666: 31 Dalene prosti, Holtaalen prestegjeld, Holdtaalen sogn, folio 328.

    Bjørn har også gården ved sogneprestenes 2. manntall i 1666. Han er da 48 år og bruker 1 spann, altså halve Yset. Han har to sønner, Eiluff, 17 år og Erich, 9 år.
    Men det er flere folk på gården. Han har drengene, Michel, 29 år, og Peder, som var bortreist. Dertil har han en knekt som heter Anders og en husmann under gården, Anders, 73 år gammel.
    Disse knektene var helst unge gutter, utebarn, som var på gården. Det kunne være barn de hadde tatt til seg, fattiggutter e.l.

    "
Matikkel etter reskript 23. januar 1665, L0051 - Gauldal fogderi 1667, Holtaalen prestegjeld, Holtaalen sogn, folio 105b.

    Bjørn bruker fortsatt gården i 1667, men han eier ikke mye i den selv. Christoffer Caspersen eier spann 18 marklag, Stjørdal kirke eier 18 marklag, Arne Moslet i Selbu eier 6 marklag, og selv eier han 1 øre 6 marklag. Hele gården er på 1 spann. Skogen ble brukt under hytteverket.

    I 1670 har sønnen Ellev overtatt gården. Bjørn er nå antagelig død. 1

 

  1. Kvegskatt 1657. Trondheims lehn, Y Gauldal fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 130, legg 7, bilde 381). Prestenes 2. manntall i 1666: 31 Dalene prosti, Holtaalen prestegjeld, Holdtaalen sogn, folio 328. Matikkel etter reskript 23. januar 1665, L0051 - Gauldal fogderi 1667, Holtaalen prestegjeld, Holtaalen sogn, folio 105b. Jens H. Nygård: Haltdalen og Haltdalingen, Bind II, side 105-106.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30