Ellev Yset Oppgaarden

Festebonde.

>
       
   
Gift .
Bjørn Ellevsen Yset Oppgaarden. Festebonde.
Født omkring 1616 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST).
Død før 1670 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST).

Biografi - Biography

Festebonde.

Levde fra 1611 til 1645 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST).
    Her som i andre grender i bygda var det først kun en gård. Det er grunn til å tro at det også her er to brødre som har delt gården, i alle fall har Ysetgårdene like stor matrikkelskyld hele tiden. Første gang gården nevnes er i et skattemanntall fra 1520. Det er da kun en gård, og mannen heter «Haldor paa Iesetter». I erkebisp Olav Engelbrektssons jordebok i 1530 er gården også med. Den er da bygslet for ˝ spann, og er altså ikke blandt de største gårdene i bygda. Gården heter da Øieseter. Den er også med på en liste over gårder som skatter til Elgeseter gods i 1590. Her står det Indset, men det er sikkert samme gård.

    I et lensregnskap over avgifter til Stenviksholm i 1548 er det Halvard (Haluordtt) som har gården. Den er fremdeles på ˝ spann og det er betalt «˝ thunne thierrre» (1 tønne tjære) i avgift. Det var altså tjærebrenning på gården, som på de fleste andre gårdene. Denne Halvard har nok vært en drivende kar, for noen få år senere er gården kommet opp i 3˝ øre, altså dobbelt så mye som før. Han betaler nå ˝ tønne tjære i landskyld til Holm, antagelig Stenviksholm.

    Men i 1557 har Halvard gitt fra seg styringen. Det er nå to brukere som nevnes: «Øffuind paa Ysted, Wegliich i bidem», altså Øyvind og Veglich (Eyluff eller Oluf). Dette er antagelig sønnene til Halvard som fikk halvparten hver, men man vet ikke sikkert. Det er lite trolig at gården er delt, antagelig drev brukerne den sammen. Øyvinds part ble senere Nordstuggu, Wegliich hadde Oppgården.

    "
Landskatt Mikkelsmesse 1611. 2 Gauldal og Herjedalen len (Lensregnskap Trondheims len, eske 8, legg 4, litra 2, bilde 29).

    I 1611 finner man Eyluff på Oppgården. Om det er slektskap med Wegliich i 1557 vet man ikke, men det kan være sønnesønnen, da det trolig er samme navn. Han har også gården i 1630 .

    "
Koppskatten i 1645, Trondheims Len, Gauldal fogderi, (Lensregnskap, Trondheims len, eske 86, legg 2, folio 13).

    Han har også gården i 1645. Koppskatten viser at han hadde sin hustru, Tharild, Bjørn og Berete med seg på gården.

    Hvem som er barn og hvem som er tjenere av disse er ikke godt å si. Men trolig er i alle fall Bjørn hans sønn og det var nok han som fikk gården. Den eldste, Tharild [Tarald], kan antas å være død eller inngift på en annen gård. Det er ikke utenkelig at Eyluff var bror til mannen på nabogården, eller i alle fall i nær slekt.

    Skattematrikkelen fra 1647 viser for «HoldtAallenns Tinglaug»:

1
    "
Kontribusjonsskatt 1647. Trondheims lehn, Gauldal fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 91, legg 1, litra 1, folio 57).

«HoldtAallenns Tinglaug
 Elleff Ydtzedt 1˝ spd. – Ko. Ma. Bøxler.
    Till Konn. Mayt. ˝ spd. 18 mkl.
    Selff eienndis ˝ spd.
    Till kirchen i Schiørdallen 18 mkl.
 Torgier Ydtzedt 1˝ spd – Ko. Ma. Bøxler.
    Till Konn. Mayt. ˝ spd. 18 mkl.
    Selff eienndis ˝ spd.
    Till kirchen i Schiørdallen 18 mkl.» 2

 

  1. Landskatt Mikkelsmesse 1611. 2 Gauldal og Herjedalen len (Lensregnskap Trondheims len, eske 8, legg 4, litra 2, bilde 29). Koppskatten i 1645, Trondheims Len, Gauldal fogderi, (Lensregnskap, Trondheims len, eske 86, legg 2, folio 13). Kontribusjonsskatt 1647. Trondheims lehn, Gauldal fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 91, legg 1, litra 1, folio 57). Jens H. Nygård: Haltdalen og Haltdalingen, Bind II, side 97-98.105.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30