Einar Eriksen Aas
1942-

>
    mf
Einar Aas. Født 28.10.1884 i Trondheim (ST). Død 14.06.1949. Gullsmed, disponent.
mm
Alfrida (Aja) Antonie Jensen. Født 21.08.1892. Død 1963. Disponent.
f
Anders Carl Eriksen. Født 28.02.1916. Død 27.02.1999. Kontorsjef.
m
Elsa Ingeborg Aas. Født 21.10.1913. Død 21.03.1995. Disponent.

Einar Eriksen Aas. Født 14.01.1942 i Trondheim (ST).
Gift Hannelore Grether. Født 05.06.1941 i Göppingen Tyskland.
Alf Einar Aas. Født 12.10.1967.
Yngvild Kristine Aas. Født 10.01.1972.
Døpt 13.05.1972 i Ila sogn, Trondheim (ST).

Biografi - Biography

Født 14.01.1942 i Trondheim (ST).
Døpt 12.04.1942 i Domkirken, Trondheim (ST).

    Einar er sønn til
Anders Carl Eriksen (28.02.1916 - 27.02.1999 og
Elsa Ingeborg Aas (21.10.1913 - 21.03.1995).

    Han var disponent i Ole Aas A/S fra 1974.


    "
Einar E. Aas takserer edle stener i Gullsalongen.

    Utdrag av jubileumsboken «Ole Aas A/S 100 år» av Per Opøien (1974)
    ]uveleren er Einar Eriksen Aas, fjerde generasjon i firmaet Ole Aas A/S, og som i jubileumsåret overtar som firmaets disponent. Han er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen, så han forstår dette med å kalkulere billigst mulig for kunden. Hans seminar7arbeide ved Samfunnsøkonomisk seminar ved handelshøyskolen var forøvrig «Strukturendringer i gullsmedbransjen». Hva mer er, han er «Fellow of the Gemmologieal Association». Denne engelske tittel betyr at han har gjennomgått et 2-årig studium og avlagt eksamen i læren om edle stener. Han har også gjennomgått et diamantpraktikum med avlagt eksamen ved Königsteiner Schule i Tyskland og likeså et avansert diamantseminar, som har gjort ham til hva tyskerne kaller Diamantengutachter. Det sier på norsk at han er godkjent skjønnsmann med utdannelse og rett til å gradere og taksere diamanter i alle forbindelser, også som sakkyndig for politiet og domstolene. I hele Europa er det bare en liten gruppe av slike fagfolk, og som har hatt verdens beste lærere på området.
    Kanskje er det overflødig å nevne at han begynte som «løpegutt» i forretningen i 15- års alderen, og at han har praktisert i en av Europas største bedrifter i bransjen. Dermed skulle det være klart at den 32 år gamle Einar Eriksen Aas har innstilt hele utdannelsen sin på å kunne gi kundeservise og lede en gullsmedforretning som er en av landets største detaljister. Ytterligere en garanti for kunden er det at han er norsk representant for førende utenlandske bedrifter i bransjen. Det bør også være betryggende for en kunde at denne eksperten er medlem av en utvidet samarbeidsgruppe sammen med representanter for 6 større, norske gullsmedfirmaer, fordelt over hele landet. Denne gruppen driver felles import og innkjøp — for å få de beste varer billigst mulig – og felles markedsføring med trykking av kataloger, opplegg av rasjonalisering, og mye annet. Med dette gruppearbeidet går 7 selvstendige forretninger innenfor gullsmedfaget så langt i samarbeide som det kan tenkes uten en sammensmeltning.
    Hermed skulle Aas ha fått et bredere erfaringsgrunnlag enn de aller fleste her hjemme. Han opplever bransjen ved innkjøp og vurderinger hos produsenter og eksportører. Han opplever den også når han besøker førende gullsmedforretninger her hjemme som representant for utenlandske eksportører, og ved stadige besøk hos utenlandske fabrikker og detaljister. —Alt for å kunne skaffe og selge de beste varer billigst mulig.
    Det går rykter om at i Gullsalongen, som ellers i huset, har fru Elsa Aas Eriksens gode smak vært toneangivende for et smakfullt interiør: Lintapet i grønt, avstemt mot tykt, rødt gulvteppe, stoler i sort, spotlight belysning i taket. Her er fremlagt gullvarer i alle prisslag, forlovelsesringer og ringer med edle stener. Hele skalaen av edelstener. Diamantene glimter fra endel reolbrett. Mange i kundekretsen har fått firmaets gullkatalog, som er sendt ut i 8000 eksemplarer de siste år. For at den dyrebare stasen som er avbildet i katalogen skulle komme best mulig til sin rett, måtte man til Kontinentet for å finne en spesialfotograf for gull og smykker.
    Her er gullvekt og elektronisk stenvekt. Og her kan kunden i ro og mak slå seg ned og snakke med Aas eller en av hans dyktige medarbeidere om sitt behov. Han har selv kjøpt diamantene, kanskje direkte fra sliperier i Holland, Tyskland, England, Israel eller Sovjetunionen. De forskjellige lands sliperier har spesialisert seg på visse, bestemte størrelser og kvaliteter. Ole Aas A/S er den eneste forretning i Trondheim som har direkte import. 1

 

  1. Per Opøien: «Ole Aas A/S 100 år» (1974).

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30