Anders Carl Eriksen
1916-1999
Kontorsjef.

>
       
   

Anders Carl Eriksen. Født 28.02.1916. Død 27.02.1999. Kontorsjef.
Gift 11.11.1939 Elsa Ingeborg Aas. Disponent.
Født 21.10.1913.
Død 21.03.1995.
Einar Eriksen Aas. Født 14.01.1942 i Trondheim (ST).
Døpt 12.04.1942 i Domkirken, Trondheim (ST).

Biografi - Biography

Kontorsjef.
Født 28.02.1916.
Død 27.02.1999.

    Anders Carl var sønn til
Johan Gerhard Eriksen (02.07.1884 - 1948) og
Alfhild Emilie. født Bentzen (12.04.1887 - 1938).

    "
Anders Carl Eriksen i Bestikksenteret.

    Utdrag av jubileumsboken «Ole Aas A/S 100 år» av Per Opøien (1974)
    I den voldsomme ekspansjon firmaet har hatt siden Elsa Aas Eriksen overtok i 1949, har hun hatt en uvurderlig hjelp i sin mann, Anders Carl Eriksen. Han er utdannet ved Trondhjems Handelsgymnasiums artiumslinje og har arbeidet i bransjen siden slutten av 40- årene. Som agent ble han da representant for ledende, norske grossister og fabrikker i gullvarer og i sølv- og tinnvarer med et distrikt som omfatter Det nordenfjellske Norge fra Namsos til Kirkenes. Hans reisevirksomhet i dette distriktet er imidlertid begrenset til 3 måneder i året, og i den øvrige tid har han arbeidet aktivt i firmaet og dets ledelse. Han har vært styremedlem og prokurist siden 1963.
    Ved samarbeidet med grossister og fabrikanter og med gullsmeder i Nord-Norge, gjennom en periode på 20 år, har Anders Carl Eriksen fått et grundig innblikk i bransjen, noe som selvsagt har kommet firmaet Ole Aas A/S til gode. 1

 

  1. Per Opøien: «Ole Aas A/S 100 år» (1974).

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30