Ingebrikt Hansen Engan
1606?-1675?
Festebonde.

>
       
f
Hans Engan.
m
Ingrid Olsdatter Engan.

Ingebrikt Hansen Engan. Født omkring 1606. Død omkring 1675 på Engan, Singsås, Haltdalen (ST). Festebonde.
Gift Berit ???.
Hans Ingebriktsen Engan. Festebonde.
Født omkring 1669.
Død 1728 på Engan, Singsås, Haltdalen (ST).

Biografi - Biography

Festebonde.
Født omkring 1606.
Død omkring 1675 på Engan, Singsås, Haltdalen (ST).

    Ingrids andre mann, Eystein, var død da hun i 1650 ga «godwilligen» fra seg halve gården, 2 øre 6 marklag, til sønnen Ingebrikt, som ga 10 rdl. i førstebygsel til kronen.

    Ingebrikt var gift, og hadde til nå bodd i Hermo, der han er nevnt som «husmann». Han hadde en fostersønn, Ola Estensen, født ca. 1647, som antagelig tilhørte slekten.

    Tiende fra Engan ble i 1650 beregnet av en avling på 6 tønner bygg og 18 tønner havre.

    "
Kvegskatt 1657. Trondheims lehn, Y Gauldal fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 130, legg 7, bilde 379).

    I 1657 betalte Ingebrikt kvegskatt for 23 storfe og hester, 2 geiter og 11 sauer.

    Ved sogneprestenes manntall i 1666 bruker halvbrødrene Ingebret og Peder hver sin halvdel av Engan.
    Gårdens skyld på 1˝ spand motsvarer 4 øre 12 bismermerker hvorav Ingebrikt og Peder bruker 2 øre 6 merker hver.
    [1 spand = 3 øre (bismerpund) – 1 øre = 24 bismermerker].

    "
Prestenes 2. manntall i 1666: 31 Dalene prosti, Holtaalen prestegjeld, Holdtaalen sogn, folio 343.

«Gaarde
    Nom. 24 Engen skylder 1˝ spand
 Opsiddere
    Jenbrickt bruger 2 øre oc 6 [bismer]merker er 59 aar.
 Opsiddere
    Peder bruger 2 øre oc 6 [bismer]merker er 53 aar.
    Sønner
        Østen 2 aar».

    "
Matikkel etter reskript 23. januar 1665, L0051 - Gauldal fogderi 1667, Holtaalen prestegjeld, Singsaas sogn, folio 97a.

    I 1667 er årlig gjennomsnittsavling satt til 10 tønner bygg og 20 tønner havre, og småtiende er regnet etter 6 mjølkkyr.

    I 1670 er leidangskatten fra Engan oppgitt til ˝ pund smør og 1 pund mjøl, dvs. ca. 3 og 6 kg. Det var slutt med å betale leidangen med ekornskinn. 1

 

  1. Kvegskatt 1657. Trondheims lehn, Y Gauldal fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 130, legg 7, bilde 379). Prestenes 2. manntall i 1666: 31 Dalene prosti, Holtaalen prestegjeld, Holdtaalen sogn, folio 343. Matikkel etter reskript 23. januar 1665, L0051 - Gauldal fogderi 1667, Holtaalen prestegjeld, Singsaas sogn, folio 97a. Singsåsboka, Bind III, side 95-96.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30