Hans Engan

>
       
   
Gift Ingrid Olsdatter Engan.
Ingebrikt Hansen Engan. Festebonde.
Født omkring 1606.
Død omkring 1675 på Engan, Singsås, Haltdalen (ST).

Levde fra 1590 til 1605.
    Hans var Ingrids første mann.

    Deres sønn het Ingebrigt Hansen, han ble født omkring 1606.

    Hans er kun kjent gjennom deres sønns patronymikon. Der er derfor ukjent hvor Hans kom fra.

    Han døde kort tid senere, for i 1606-07 overtok Ingrids annen mann, Eystein bygselen av ett spand i gården 1

 

  1. Singsåsboka, Bind III, side 95.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30