Berit ???

>
       
   
Gift Ingebrikt Hansen Engan. Festebonde.
Født omkring 1606.
Død omkring 1675 på Engan, Singsås, Haltdalen (ST).
Hans Ingebriktsen Engan. Festebonde.
Født omkring 1669.
Død 1728 på Engan, Singsås, Haltdalen (ST).

Levde fra 1655 til 1675.
    Berit var Ingebrikts andre kone.

    Som enke etter Ingebrikts død giftet hun seg med Elias Elevsen Rødsløkken og flyttet dit. Hun tok sønnen Hans med seg.

    I 1675 er Ingebrikt Hansen fremdeles ført som bruker i Engan.

    Men nå tok fostersønnen over Ola Estensen over. Ola er i live ennå i 1680, da han betalte kvernskatten, men like etter kommer Ambroses Nilssen til gården, etter å ha giftet seg med enka etter Ole. 1

 

  1. Singsåsboken, Bind III, side 96.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30