Berith Nilsdatter Andsnes
1691?-1767

    mf
Peder Michelsen Spildra. Født omkring 1611 på Spildra, Malangen (TR). Død omkring 1670 på Spildra, Malangen (TR). Lensmann.
 
f
Nils Pedersen Andsnes. Født omkring 1661 på Andsnes, Malangen (TR). Død omkring 1735 på Andsnes, Malangen (TR).
m
Marith Pedersdatter Spildra. Født omkring 1660 på Spildra, Malangen (TR). Død før 1723.

Berith Nilsdatter Andsnes. Født omkring 1691 på Andsnes, Malangen (TR). Død 1767 på Andsnes, Malangen (TR).
Gift Mogens Urbanusen Andsnes. Gårdbruker, postbonde.
Født omkring 1690 på Lund, Skjerstad, Salten (NO).
Død 1770 på Andsnes, Malangen (TR).
Begravet 31.07.1770 i Malangen (TR). 1
Nils Mogensen Lanes. Rydningsmann.
Født omkring 1721 på Andsnes, Malangen (TR).
Død 1808 på Lanes, Hamnvaag, Malangen (TR).
Begravet 08.05.1808 i Malangen (TR). 2

Biografi - Biography

Født omkring 1691 på Andsnes, Malangen (TR).
Død 1767 på Andsnes, Malangen (TR).
Begravet 24.05.1767 i Malangen (TR). 3

    Berith er mest sannsynlig datter til Nils Pedersen på den ytre delen av Andsnes.

    Hun og Mogens hadde følgende barn:
Ole, på Tennskjær i 1755, gift der i 1757 med Barbroe Olsdatter, skifte 04.02.1768.
Ca. 1719: Ingeborre, gift ca. 1741 med Christopher Gundersen, til Breivika på Tromsøya,
                50 år i 1769, døde i 1805, 86 år gammel.
Ca. 1721: Niels, til Lanes,
                          gift I: Med Anne Andersdatter, II: I 1787 med Adelus Paulsdatter fra Bakkeby,
                          døde i 1801, 88 år gammel.
Ca. 1722: Barbroe, til Tennskjær, gift med I: Arne Andersen, II: Ole Larsen,
                               døde i 1792, 70 år gammel, skifte avholdt i 1794.
Ca. 1723: Hans, til Sør-Mielde
                          gift I: I 1755 med Martha Clausdatter fra Sør-Mjelde,
                                II: I 1769 med Engel Stephensdatter fra Tisnes.
Ca. 1725: Gertrud, gift i 1754 med Hans Simonsen Strømmen,
                               44 år i 1769, døde i 1800, 75 år gammel.
Ca. 1725: Urbanus, til Ansnes på Loppafastlandet, lensmann,
                               gift med Margrethe Maria Kobye, døde i 1806, 81 år gammel.
Ca. 1727: Søren, 27 år i 1755, 42 år i 1769, til Ravnefjorden,
                            gift i 1771 med Berith Hansdatter fra Berg,
                            døde i 1784 uten livsarvinger, skifte 01.10.1785.
Ca. 1733: Peder, 22 år i 1755, gift i 1762 med Margrethe Jacobsdatter fra Sør-Langnes,
                senere til Thomasjorda, 37 år i 1769, skifte avholdt i 1797.
Ca. 1736: Johannes, 20 år i 1755, 33 år i 1769, døde i 1780, 43 år gammel.
Ca. 1738: Christen, 19 år i 1755, gift i 1768 med Ingeborg Jensdatter fra Spildra,
                31 år i 1769, døde av «forstoppelse» i 1804, alder oppgitt til 64 år.

    Berith døde i 1767:
«Dom: Rogate [5. søndag etter påske] - Berith Nilsd: Ansnæs 76».

    I mars 1769 ble det foretatt boregistrering etter Berith:


    "
Boregistrering fra Statsarkivet i Tromsø - Kopiert av Alvin Andreassen.

    «Sal: Berthe Nielsdatter Andsnes.
Anno 1769 in Martz har Enkemanden Mogens Urbanussen, Boende paa Andsnes i Tromsøe Mennighed, efter at hans Kone Berthe Nielsdr ved Døden er afgangen, ladet med tvende Mænd opteigne og vurdere hans Boes Formue, først til udlæg til den som hos ham have at fordre og dernest til Rigtighed imellem ham og hans Børn, hvilke den Sal: Kone har haft i Ægteskab med Bemte. Mogens Urbanusen; og var da disse:
  1 Ole Mogensen, Død og har Børn i Live,
  2 Niels, 3 Hans, 4 Ubanus, 5 Søren, 6 Peder, 7 Johannes,
  8 Christen, 9 Ingebore, 10 Birtha og 11 Giertrud.
    De 10 levende Børn var alle myndige og Boende her i Sognet, men Urbanus bor i Findmarken.
    Boets Formue befandtes som følger:
  1 Dagl.Stue med Kakkel oven [rd.] 16-0-0
  1 gl: Dito - - - 1-3-0
  2 Fiøser á 2 rd. - - - 4-0-0
  1 Dito - - - 1-1-0
  1 Høe Lade - - - 1-0-0
  1 Dito - - - 0-4-0
  1 Dito - - - 0-3-0
  1 Skaatt - - - 0-1-8
  1 Laave - - - 1-2-0
  1 Skiaa - - - 0-1-0
  1 Boe - - - 0-3-0
  1 Nøst - - - 3-0-0
  1 Otrings Baad (Søren(?)) - - - 4-0-0
  1 gl: Kaabrunn Baad med Segl - - - 1-3-0
  1 Sexrings Baad - - - 1-1-8
  1 Segl dertil - - - 0-4-0
  1 Gangvad - - - 1-0-0
  1 gl. Liine Bøyle - - - 0-3-0
  3 Sildgarn á 2 mark - - - 1-0-0
  1 Spisebord - - - 0-4-0
  ...
  1 Kiste med Laas - - - 0-3-0
  ...».

    Handelsmannen tok pant i kakkelovnen. Den nevnes ikke i skiftet etter Mogens, så enten beholdt handelsmannen den, eller så ble den muligens innløst av sønnen Christen, som da hadde bruket. 4

 

  1. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Begravelser», folio 176.
  2. Kirkebok Tromsø 1806-1821: «Begraved», folio 823.
  3. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Jordsat», folio 176.
  4. Boregistrering i skiftepakke. Per Inge Nilsen: Waldemar Wilhelmsen's forfedre. Alvin Andreassen i Yggdrasil: Mogens Urbanussen og hustru Berith Nielsdatter på Ansnes i Malangen.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22