Marith Pedersdatter Spildra
1660?-(..1723)

ff
Michel Olsen Spildra.
     
f
Peder Michelsen Spildra. Født omkring 1611 på Spildra, Malangen (TR). Død omkring 1670 på Spildra, Malangen (TR). Lensmann.
 

Marith Pedersdatter Spildra. Født omkring 1660 på Spildra, Malangen (TR). Død før 1723.
Gift Nils Pedersen Andsnes. Født omkring 1661 på Andsnes, Malangen (TR).
Død omkring 1735 på Andsnes, Malangen (TR).
Berith Nilsdatter Andsnes. Født omkring 1691 på Andsnes, Malangen (TR).
Død 1767 på Andsnes, Malangen (TR).
Begravet 24.05.1767 i Malangen (TR). 1

Biografi - Biography

Født omkring 1660 på Spildra, Malangen (TR).
Død før 1723.

    Marith og Nils hadde følgende barn (minst):
Ca. 1691: Berith, gift med Mogens Urbanusen Andsnes.
Ca. 1693: Christopher.
Ca. 1696: Nils.
Ca. 1699: Erich.
Ca. 1700: Peder, på Andsnes i 1769.

    Marith døde før 1723, da hennes bror, Frans, døde. Hun nevnes da i skiftet som død:

    "
Skifteprotokoll Tromsø nr. 4, 1713-51 folio 222-223.

    «Anno = 1723 d = 4de: Augusti, vare Sorenskriver Asmus Rosenfeldt, med 2de: Vurderingsmend Nafnlig Jørgen Thommesen Bachebye og Jachob Olsen Sand, forsamlede paa bemelte Sand der at holde Registrering Samt Skifte og deeling efter dend Nu døde Mand, Frans Pedersen, som sammesteds boede og døede; ved samme forRetning overværende hans efterlevende Enche, Maren Pedersdatter. Og som da dend Sal: Mand hafte ingen livs arfvinger efterladet sig, forbliver hans Brøder og Søster eller i deris stæd deris børn, hans Rette arvinger, Hvilke er disse:
  1. Jachob Pedersen boende paa Spilderen.
  2. Michel Peders: boende ibid.
  3. Ifver Peders: boet Udj yter Sennien, er død og efterladt Sig 5 barn.
  4. Peer Peers: Er død og Efterladt Sig 2de: Sønner.
  5. Marrit Pedersdatter boende paa Ansnes, Er død og Efterladt Sig 3de børn.
    Forskrifne Arfwinger var til Skiftes holdes varslet, mens ingen indfandt Sig, uden oven bemelte Michel Pedersen, udj Hvis Nerværelse med Enchen, boet blev foretaget, og med SkifteforRetningen førdt fa.t, som derom er saaledis passeret som følger:
....». 2

 

  1. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Jordsat», folio 176.
  2. Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 4, 1713-1750, folio 222-228. Per Inge Nilsen: Waldemar Wilhelmsen's forfedre.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22