Anders Andersen Tennæs
(1726..1728)-1803

ff
Anders ???.
fm
??? ???datter Vanvikan?.
mf
Lars Olsen Tennæs. Født omkring 1672. Død 1759 på Tennæs Indre, Balsfjord (TR).
mm
Marith Baardsdatter. Død omkring 1751 på Tennæs Indre, Balsfjord (TR).
f
Anders Andersen Tennæs. Født omkring 1706 i Vanvikan, Leksvik (NT). Død 1777 på Tennæs Ytre, Balsfjord (TR).
m
Malene Larsdatter. Født omkring 1709. Død 1789 på Tennæs Ytre, Balsfjord (TR).

Anders Andersen Tennæs. Født mellom 1726 og 1728. Død 1803 på Tennæs Gammelgaard, Balsfjord (TR). Husmand og fisker.
Gift 11.07.1762 i Balsfjord (TR) 1 Ane Andersdatter Markenæs. Født omkring 1740.
Død 28.11.1827 på Tennæs Gammelgaard, Balsfjord (TR).
Begravet 02.12.1827 i Balsfjord (TR). 2
Anne Andersdatter. Født 1772 på Tennæs Gammelgaard, Balsfjord (TR).
Døpt 25.10.1772 i Balsfjord (TR). 3

Biografi - Biography

Husmand og fisker.
Født mellom 1726 og 1728.
Levde 1762 på Tennæs Gammelgaard, Balsfjord (TR).
Død 1803 på Tennæs Gammelgaard, Balsfjord (TR).
Begravet 19.05.1803 i Balsfjord (TR). 4

    Det er usikkert når Anders ble født, da kildene divergerer når det gjelder hans alder:
- Et «Siele Register» fra 1769 oppgir at Anders da er 30 år gammel, dvs. født ca. 1739.
- Folketellingen i 1801 oppgir at han da er 75 år gammel, dvs. født ca. 1726.
- Når han dør i 1803 oppgis hans alder til 74˝ år, dvs. født ca. 1728.
    Det er nok ingen grunn til å feste lit til oppgiften i Sjeleregistret.
- Han fikk tydeligvis bygselbrev på 12 mark i Tennæs i 1754.
- Hans far ble kalt «den gamle Anders Andersen» når han i 1759 gikk til sak i forbindelse med «12 mark blade tobak og 12 mark skruv tobak»,som han hadde kjøpt til sine sønner Anders og Ole.

    Hans far tinglyste sitt bygselbrev på 18 mark i Tennæs i 1747. Føgende bygselbrevet tinglyst ved sommertinget i 1754 må derfor gjelde hans sønn:
    «Dend 10de Junj 1754 nestefter blev holden almindelig Sommer og leedings bergs Ting paa Gaarden Elvevold med Helgøe tinglavs almue hvorda Retten blev betient af mig Sorenskriver Thomæsøn tilligemed ...

    "
Tingbok Senja og Tromsø nr. 48, 1745-60, Helgø tingsted, folio 108b-109a.

    «dernest Tinglyst følgende Bygselbreve: Til Hans Mortens: Heggelund paa 1 punds landskyld i Gaarden SchidenElven, kaldet, leverit til Trundhiems Tugthuus 4 sk. -
    bemte: bøxelsedel udgiven af Sorenskriver Thomæsøn, som er af den udlagde Skrivergaard i Tromsøe fogderie.
    Til Jakob Frandsen paa 12 markes jord i Tisnes, Tromsøe Kirkegods, udstæd af Sorensk. Thomæson paa Enke Prostindens veigne i hendes Naadsens aar. Leverit til Tugthuuset = 4 sk. -
    Til Christopher Joens: paa 6 marks leje i Balsnes, udgiven af ombudsmanden Sr Hvid, blev leverit til Tugthuuset 4 sk. Til Sylfæster Larsen paa 12 mark i Sellie Elvenes, udgiven af Ombudsmand Sr Hvid, blev leverit til Tugthuuset 8 sk. - Til Anders Anders: paa 12 marks landsk: i Tennes, udsted af ombudsmand Sr Hvid, blev leverit til tugthuuset 6 sk. - »

    Anders Andersen Tennes og Anne Andersdatter ble trolovet «F Pentecost 3» (F = Féria, 3. pinsedag, dvs. 01.06.1762). Forlovere var deres foreldre, Anders Andersen Tennes og Lars Larsen Sandøre. De ble «Copulert Dom. p Trinit 5», dsv. 5. søndag etter Trefoldighet.

    Anders bodde på «Gammelgaard» under Tennæs og bruket skattet av 6 merker. Han avga i 1796 halve bruket til Adrian Hemmingsen som var gift med hans datter Anne. Senere ble den annen halvdel overtatt av sønnen Anders.

    Ved ekstraskatten i 1767 er Anders og Ane ført som fattige hos sine foreldre på Tennes.

    Et «Siele Register over Tromsøe og Helgøe Menigheder saaledes som de befandtes at være udi Tall d: 15. aug: 1769» viser:
«Gaardernes Nafne:
    Tennes
....
Brukarar og koner:
    Anders Anders. - 30 [år] og Hst. Anne Andersd. - 27
Born:
    Johannes Anders. - 4, Anders - 1, Susanna - 8
Tenarar:
    Elen Mortensd. - 20, Anne Thomæd. - 11
Brukarar og koner:
    Anders Anders. - 72 og H. Malena Larsd. - 69
Born:
    Lars Anders. - 39, Morten - 36
Tenarar:
    Margreth Olsd. - 22, Martha Jacobsd. - 23, Karen Pedersd. - 9, Malena Fransd. - 5».

    "
Folketellingen i 1801, 1902 Tromsø, folio 200b.

    Ved folketellingen i 1801 bodde Anders på Tennæs. Han var «Husmand med jord og fisker» og oppgis å være 75 år gammel. På gården bodde også hans kone, Ane Andersdatter som var 63 år gammel og en tjenestekone, Ane Margrete, som var enke og 49 år gammel.

    Anders døde i 1803:
«Christi Himmelfarts Dag - Danmand Anders Andersen Tennæs 74˝ Aar Gammel». 5

 

  1. Kirkebok 1753-78: «Trolovelser og Brudevielser med Forlovere», folio 105.
  2. Kirkebok Tromsø 1821-28: «Døde Qvindekjøn», folio 227, nr. 1.
  3. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Ægte og uægte Barns Daab», folio 21.
  4. Kirkebok Tromsø 1796-1808: «Begravede», 3. mikrofilmkort, 4. rad, 2. kolonne (folionr. mangler)
  5. Tingbok Senja og Tromsø, Helgø tingsted, nr. 48, 1748-60, folio 108b-109a (Justisprotokoll Helgøy tingsted 1754, folio 215-16, transkribert av Nord-Troms Museum). «Siele Register over Tromsøe og Helgøe Menigheder» fra 15. august 1769, avskrevet i 1955 ved Statsarkivet i Tromsø. Folketellingen i 1801, 1902 Tromsø, folio 200b. N. S. Magelsen: Balsfjords bygdebok, Tromsø 1925, side 92. Anders Ole Hauglid: Balsfjorden og Malangens historie fram til 1830-åra. Per Inge Nilsen: Waldemar Wilhelmsen's forfedre.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22