??? ???datter Vanvikan?

       
   
Gift Gaute Valtersen Haug/Olsøy. Soldat.
Født omkring 1655 på Haug, Rissa, Stadsbygd (ST).
Død 1707 på Olsøy, Rissa, Stadsbygd (ST).
Begravet 14.07.1707 i Rissa, Stadsbygd (ST). 1
Haagen [Aage] Gautesen Kaldsletten. Født omkring 1694 på Olsøy, Rissa, Stadsbygd (ST).
Død omkring 1753 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
Gift Anders ???.
Anders Andersen Tennæs. Født omkring 1706 i Vanvikan, Leksvik (NT).
Død 1777 på Tennæs Ytre, Balsfjord (TR).
Begravet 19.01.1777 i Balsfjord (TR). 2

     Gaute hadde følgende sønner (minst) med sin ukjente hustru:
Ca. 1691: Walter.
Ca. 1694: Aage (Senere Haagen), i unge år til Kaldsletten i Tromsøysund.

    Vi finner følgende interessante innførsel i kirkeboken 19.02.1785:


    "
Kirkebok Tromsø nr. 3, 1779-96: 1785 «Trolovede og Copuledere», folio 109b.

  «Trolovet Ungkrl Morten Andersen med Pigen Ane Catharina Hemmingsdtr Tennæs.
  Sponsores: Lars Hansen Sandøren og Ola Andersen Tennæs,
  som vidne at disse Trolovede var Hinanden i 2det og 3die Slægtskabs Leed forbunden
  og derfor erholdet Kongel. Ægteskabs Bevilling» (Kirkebok 1779-96, folio 110).
    - Morten (født 1733-43) var sønn til Anders Andersen Tennæs (ca. 1706-1777) som kom fra Vanvikan i Leksvik og Malene Larsdatter (ca. 1709-1789). Hans farforeldre er ikke kjente, hans morforeldre var Lars Olsen Tennæs (ca. 1672-1759) og Marith Baardsdatter (død ca. 1751).
    - Anne Cathrina (født 1762) var datter til Hemming Haagensen Thomasjord (ca. 1732 -1799) og Marrit Hansdatter (født ca. 1741). Hennes farforeldre var Haagen Gautesen Kaldsletten (ca. 1690-ca. 1753) og Ellen Hansdatter (født ca. 1691). Hennes morforeldre var Hans Larsen Sandøre (ca. 1692/99-1780) og Anna Jonsdatter (ca. 1704-1776).
    - 2 generasjoner tilbake finner vi altså at Mortens farfar het Anders. Mortens farmor er ukjent, men hun bodde antagelig i Vanvikan i Leksvik. Hans morforeldre var Lars Olsen og Marith Baardsdatter på Tennæs.
    - Motsvarende vil «3die Slægtskabs Leed» tilbake på Ane Catharinas side peke ut oldefedre som het Gaute, Hans Andersen Findnes Søndre (ca. 1659-ca. 1708) som var far til Ellen Hansdatter på Kaldsletten, Lars og Jon. Blandt oldemødrene kjenner vi kun Johanna (ca. 1660-1756), datter til Rynild Hemmingsen Sandnes og gift med Hans Andersen.
    - Det er ikke trolig at Hans Larsen på Sandøre var sønn til Lars Olsen på Tennæs i et tidligere ekteskap, alternativt født utenfor ekteskap! I 1702 finner vi Lars Olsen på Sør-Langnes, uten at barn oppgis.
    - Samtidig kan ingen av oldefedrene til Ane Catharina (Gaute, Hans, Lars og Jon) være identiske med Mortens farfar, Anders.
    - Det er derfor trolig at det må være Mortens ukjente farmor som er identisk med mor til Haagen Gautesen, Hans Larsen eller Anna Jonsdatter.

    Morten Andersen var sønn til Anders Andersen Tennes som kom fra Vanvikan og trolig var sønnesønn til hans ukjente hustru i ett andre ekteskap etter at Gaute døde i 1707.
    Ane Cathrina Hemmingsdatter på Tennes var sønnedatter til Haagen Gautesen Kaldsletten og trolig oldebarn til Gaute Valtersen på Olsøy i Rissa – hvis foreldre kom fra Vanvikan ca. 10 km bort – og hans ukjente hustru.
    I så fall var Haagen Gautesen og Anders Andersen halvsøsken.

    Dette forutsetter at Gautes ukjente hustru giftet seg igjen med en Anders etter at Gaute døde i 1707 og med Anders fikk sønnene
Ca. 1706 Anders gift med Malene Larsdatter og
Carl. 3

 

  1. Kirkebok Stadsbygd prestegjeld nr. A01, Rissa sogn, 1700-09: «Kronologisk liste 1707, folio 21.
  2. Kirkebok Tromsø 1753-1778: «Begravelser», folio 178.
  3. Kirkebok Tromsø nr. 3, 1779-96: 1785 «Trolovede og Copuledere», folio 109b.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22