Gaute Valtersen Haug/Olsøy
1655?-1707

       
f
Valter Thomassen Haug. Født omkring 1605 i Vanvikan, Leksvik (NT). Død omkring 1667 på Haug, Rissa, Stadsbygd (ST). Bonde, laugrettesmann.
m
Gautesdatter Eli. Død før 1665 på Haug, Rissa, Stadsbygd (ST).

Gaute Valtersen Haug/Olsøy. Født omkring 1655 på Haug, Rissa, Stadsbygd (ST). Død 1707 på Olsøy, Rissa, Stadsbygd (ST). Soldat.
Gift ??? ???datter Vanvikan?.
Haagen [Aage] Gautesen Kaldsletten. Født omkring 1694 på Olsøy, Rissa, Stadsbygd (ST).
Død omkring 1753 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).

Biografi - Biography

Soldat.
Født omkring 1655 på Haug, Rissa, Stadsbygd (ST).
Død 1707 på Olsøy, Rissa, Stadsbygd (ST).
Begravet 14.07.1707 i Rissa, Stadsbygd (ST). 1

    Ved sogneprestenes manntall i 1666 var Gaute 11 år og bodde på Haug i Rissa.

    Hans hustru er ikke kjent.

    I 1690 års i militærrulle finner vi Gaute på Olsøen mens vi på Haug finner hans bror Thomas og hans stefar Olle.

    "
Fogderegnskap Fosen fogderi 1690-91 - G Legdsrulle Fosen 1690 - Rissa tingsted - Bilde 104.

     Olsøen inngikk i Sl: Vice Laugm: Shiøllers gods.

    "
Fogderegnskap Fosen fogderi 1690-91 - K Rosstjeneste Fosen 1690 - Rissa tingsted - Bilde 147 - Sl: Vice Laugmann Shiøllers gods.

    «Ritzens Tinglaug – Till Landz
....
Sl: Vice Laugm: Shiøllers Goeds
Olsøen [feilskreivet Olstøren, se 1688] med Flatønne
...»

    Manntallet i 1701 viser at Gaute er soldat og fortsatt bosatt på Olsøen i Rissa sogn i Statsbygd prestegjeld og Fosen fogderi.
    På husmannsplassene omkring er de fleste registrert som fattige eller soldater.

    Det kan vel være grunnen til at sønnen Aage [Haagen] antagelig ble med en av båtene nordover i ung alder.

    "
Manntallet i 1701, 12 Fosen Fogderi, Statsbygd prestegjeld, Rissa sogn, folio 210.

«Opsiddernis eller Leilendings:Stand og Vilkor:
    Ved ophold
Gaerdenis eller Pladtsernis Nafne:
    Olsøen.
Opsidernis eller Leilendings Nafne – Deris Alder
    Niels Olleß – = 59
Deris Sønners Nafne og huor de findes – Deris Aar og Alder
    Olle – 20
    Joen – 12
    Anders – 9
    Gunder – 6
Opsiddernis eller Leilendings:Stand og Vilkor:
    Lige saa Aft. Sold:
Gaerdenis eller Pladtsernis Nafne:
    ibm.
«Opsidernis eller Leilendings Nafne – Deris Alder
    Olle Larßøn – = 30
Deris Sønners Nafne og huor de findes – Deris Aar og Alder
    Guttorm – 2
Gaerdenis eller Pladtsernis Nafne:
    Lige saa Aft. Sold:
Gaerdenis eller Pladtsernis Nafne:
    ibm.
«Opsidernis eller Leilendings Nafne – Deris Alder
    Gout Valterßøn – = 50
Deris Sønners Nafne og huor de findes – Deris Aar og Alder
    Valter – 10
    Aage – 7»

    "
Kirkebok Stadsbygd prestegjeld nr. A01, Rissa sogn, 1700-09: «Kronologisk liste 1707, folio 21.

  «D 14 July ved Riezens KK:
Ligpredichen over ...
item over Gout Valtersøn Onsøen 56 aar gl:». 2

 

  1. Kirkebok Stadsbygd prestegjeld nr. A01, Rissa sogn, 1700-09: «Kronologisk liste 1707, folio 21.
  2. Fogderegnskap Fosen fogderi 1690-91 - G Legdsrulle Fosen 1690 - Rissa tingsted - Bilde 104. Fogderegnskap Fosen fogderi 1690-91 - K Rosstjeneste Fosen 1690 - Rissa tingsted - Bilde 147 - Sl: Vice Laugmann Shiøllers gods. Manntallet i 1701, 12 Fosen Fogderi, Statsbygd prestegjeld, Rissa sogn, folio 210.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22