Gautesdatter Eli
-(..1665)

       
   

Gautesdatter Eli. Død før 1665 på Haug, Rissa, Stadsbygd (ST).
Gift Valter Thomassen Haug. Bonde, laugrettesmann.
Født omkring 1605 i Vanvikan, Leksvik (NT).
Død omkring 1667 på Haug, Rissa, Stadsbygd (ST).
Gaute Valtersen Haug/Olsøy. Soldat.
Født omkring 1655 på Haug, Rissa, Stadsbygd (ST).
Død 1707 på Olsøy, Rissa, Stadsbygd (ST).
Begravet 14.07.1707 i Rissa, Stadsbygd (ST). 1

Biografi - Biography

Død før 1665 på Haug, Rissa, Stadsbygd (ST).

    Eli og Walter hadde følgende barn (minst):
Ca. 1639: Joen, 26 år i 1665, til Arnseth, 68??? år i 1701, begravet 15.12.1706 81(???) år gammel
                (Kirkebok Stadsbygd prestegjeld, Rissa sogn nr. 1, 1700-31, folio 19b).
Aage, til Aunet, gift med Sigrid Olsdatter, skifte 04.09.1690.
Ca. 1642: Thomas, 23 år i 1665, gift med Dorthe Olsdatter,
                død på Haug omkring 1699, skifte 29.04.1700.
Ca: 1655: Gaute, 11 år i 1666, til Olsøy, 50??? år i 1701, død 1707 på Olsøy, Rissa.

    De er funnet skifter etter to av Gautes brødre:
  «Chr: Grøn etc: Giør vitterligt, at Anno 1690 - D. 4 Sept: blev louglig Arfveschifte foretaget efter afgangen Aage Valltersøn, som boede og døde paa dend Gaard Oufne i Ritzenn. Ofuerværende Niels Spagmoe, og paa Børnenis weigner deris farbroder Tommas Houg, h... dend Sl. Mands Qvinde, Sigrie Olsdatter, for sig og sine umyndige Børn Valter, Ole og Tommas Aagesønner, Ellin Berithe og Ane Aages-døttre....»
  «Ao 1700 dj 29 Aprill, Efter Afgangen Thomas Valtersen, som boede og døde paa dend Gaard Houg J Ridtzens Tingl: blev Arfwe Schifte holldet, jmellem dend Sl: Mands efterlatte Qvinde Dorthe OllsDat: Og deris sammen Afled Egde Barn Valter Thomasßen Umyndig. Ofverværende Vurderingsmand Christen Bentzen Kraag-Næs, og Rasmus Anderßen Sund, jtem paa Barnets Veigne Fader Broderen Jonn Valtersen Arnsætt ...»

    Blandt barna til Walter og Eli er følgende nevnt i andre skifter:
    Thomas er nevnt som halvbror til Carl i skiftet i 1686 etter Carls mor Stenor Karlsdatter.
(Fosen sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 2, 1688-95, folio 98b-99a).
    Thomas er nevnt som bror til Åge i to skifter,
– det ene fra 1690 etter broren Aage
  (Fosen sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 2, 1688-95, folio 74a) og
– i et i 1696 etter Sigri Olsdatter.SchalmerAas i hennes omgifte hvor hennes barn med Åge omtales.
  (Fosen sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 3, 1696-1709, folio 17a).
    Joen er nevnt son bror til Thomas i skiftet etter Thomas i 1700
(Fosen sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 3, 1696-1709, folio119b).
'

 

  1. Kirkebok Stadsbygd prestegjeld nr. A01, Rissa sogn, 1700-09: «Kronologisk liste 1707, folio 21.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22