Malene Larsdatter
1709?-1789

       
f
Lars Olsen Tennæs. Født omkring 1672. Død 1759 på Tennæs Indre, Balsfjord (TR).
m
Marith Baardsdatter. Død omkring 1751 på Tennæs Indre, Balsfjord (TR).

Malene Larsdatter. Født omkring 1709. Død 1789 på Tennæs Ytre, Balsfjord (TR).
Gift Anders Andersen Tennæs. Født omkring 1706 i Vanvikan, Leksvik (NT).
Død 1777 på Tennæs Ytre, Balsfjord (TR).
Begravet 19.01.1777 i Balsfjord (TR). 1
Anders Andersen Tennæs. Husmand og fisker.
Født mellom 1726 og 1728.
Død 1803 på Tennæs Gammelgaard, Balsfjord (TR).
Begravet 19.05.1803 i Balsfjord (TR). 2

Biografi - Biography

Født omkring 1709.
Død 1789 på Tennæs Ytre, Balsfjord (TR).
Begravet 01.03.1789 i Balsfjord (TR). 3

    Anders og Malene hadde 5 sønner, og en datter, dertil muligens to døttre til, men det er noe mer usikkert om det virkelig var deres barn:
Ca. 1729: Ole, død på Tennes i 1810, 90 år gammel.
1726-39: Anders, gift med Ane Andersdatter Markenæs, til Gammelgaard, Tennæs, døde i 1803.
Ca. 1735: Lars.
Ca. 1738: Ane.
Ca. 1739: Niels, til Graaberget, Tennæs.
1733-43: Morten, gift med Catharina Hemmingsdatter, oppgitt å være 36 år i 1769,
              men 46 år da han døde på Ytre Tennes i 1789 «af Brystsyge».
Elen Margrethe. ?
Karen. ?

    Malene døde i 1789:
«1te Søndag i fasten Malene Larsdt. Tennes 80 aar, død af alderdom». 4

 

  1. Kirkebok Tromsø 1753-1778: «Begravelser», folio 178.
  2. Kirkebok Tromsø 1796-1808: «Begravede», 3. mikrofilmkort, 4. rad, 2. kolonne (folionr. mangler)
  3. Kirkebok Tromsø 1779-96: «Begravne», folio 163.
  4. N. S. Magelsen: Balsfjords bygdebok, Tromsø 1925, side 90-97. Anders Ole Hauglid: Balsfjorden og Malangens historie fram til 1830-åra. Per Inge Nilsen: Waldemar Wilhelmsen's forfedre.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22