Ane Andersdatter Markenæs
1740?-1827

       
f
Anders Andersen Markenæs. Født mellom 1699 og 1702 i Tornedalen. Død 1771 på Markenæs, Balsfjord (TR).
m
Susanna Johansdatter. Født omkring 1717. Død 1794 på Markenæs, Balsfjord (TR).

Ane Andersdatter Markenæs. Født omkring 1740. Død 28.11.1827 på Tennæs Gammelgaard, Balsfjord (TR).
Gift 11.07.1762 i Balsfjord (TR) 1 Anders Andersen Tennæs. Husmand og fisker.
Født mellom 1726 og 1728.
Død 1803 på Tennæs Gammelgaard, Balsfjord (TR).
Begravet 19.05.1803 i Balsfjord (TR). 2
Anne Andersdatter. Født 1772 på Tennæs Gammelgaard, Balsfjord (TR).
Døpt 25.10.1772 i Balsfjord (TR). 3

Biografi - Biography

Født omkring 1740.
Levde 1744 på Markenæs, Balsfjord (TR).
Levde 1762 på Tennæs Gammelgaard, Balsfjord (TR).
Død 28.11.1827 på Tennæs Gammelgaard, Balsfjord (TR).
Begravet 02.12.1827 i Balsfjord (TR). 4

n    Det er usikkert når Ane ble født, da kildene divergerer når det gjelder hennes alder:
- Et «Siele Register» fra 1769 oppgir at Ane da er 27 år gammel, dvs. født ca. 1742.
- Folketellingen i 1801 oppgir at hun da er 63 år gammel, dvs. født ca. 1738.
- Når hun dør i 1827 oppgis hennes alder til 98 år, dvs. født ca. 1729.
Den siste opplysning må være feil, da hennes mor er født ca. 1717 og da hennes foreldre giftet seg i 1739! Det er mer rimelig å tro at hun er født omkring 1740.

    Ane og Anders hadde følgende barn (minst):
1762: Susanna.
1765: Johannes, «Drugnede paa Søen» i 1790, 23 år gammel.
1768: Malena, døde senest i 1769.
1769: Anders, døde i 1772, 3 år gammel.
1772: Anne, gift med Adrian Hemmingsen Tennæs Gammelgaard.
1774: Malena, døde på Tennes i 1791, 17 år gammel.
1777: Anders, overtok den annen halvdel av Gammelgaard.

    Susanne ble født på Markenæs 05.03.1762 og døpt 22. søndag etter Trinitatis. Faddere var Peder Bersvendsen Trom[sø], Nils Andersen ibid, ..., Anne Andersdatter Tennæs og Elen ... (Kirkebok 1753-78, folio 49).
    Johannes ble født på Tennæs i 1765 og døpt 3. søndag etter trefoldighet. Faddere var Anders Andersen, Ole Andersen, Lars Andersen, Maren Schiorter og Marith Andersdatter (Kirkebok 1753-78, folio 52).
    Malena ble født på Tennæs i 1768 og døpt «Dom Júdica» (5. søndag i fasten). Faddere var Søren Villumsen, Lars Andersen, Else Mathisdatter, Berith Nilsdatter og Berith Sølfesterdatter (Kirkebok 1753-78, folio 55).
    Anders ble født på Tennæs i 1769 og døpt «Joh. Babtiste» (Joh. Døperens dag, dvs. 24. juni). Faddere var Lars, Morten og Johannes Andersen, Johanna Olsdatter og Susanna Johannesdatter (Kirkebok 1753-78, folio 56).
    Malena ble født på Tennæs i 1774 og døpt 17. søndag etter Trefoldighet. Faddere var Hans Larsen Sandøre, Hans Hansen Sandøre, Maren Lem, Susanna Nilsdatter og Karen Nilsdatter (Kirkebok 1753-78, folio 23).
    Anders ble født på Tennes i 1777 og døpt «Dom. P: Pascha 3», 3. søndag etter påske. Faddere var Lars Hansen, Erich Kristophersen, Elias Nilsen, Elisabeth Ediadatter og Anne Jacobsdatter (Kirkebok 1753-78, folio 26).

    En Inger Andersdatter som døde på Tennes i 1772, 6 år gammel, var neppe deres datter. Hun føres ikke i «Sieleregisteret» fra 1769. Muligens var hun datter til Anders Nilsen Grøtnes, født i 1766.

    Skiftet etter hennes far, Anders Andersen, ble avholdt 06.04.1774:


    "
Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 6 (skifteutlodningsprotokoll nr. 139), 1752-78 folio 292a.

«....
    Datteren Anna tilkommer i Arv en Søsterlod = 3 rd: 14 sk. udlagt:
        1 Smidestæd 2 rd: 3 mark
        1 Smide=Slægge 1 mark 8 sk.
        1 Smide=hammer 1 mark
        2 Smide=Tænger 1 mark
        tager hos Anders 6 sk.
        Er 3 rd: 14 sk.».

    Ved folketellingen i 1801 bodde Ane på Tennæs og oppgis å være 63 år gammel.

    Anna Andersdatter Tennes døde i 1827:
«No. 1.
Dødsdagen - 28 Nvbr.
Begravelsesdagen - 2den Dcbr.
Den Dødes For- og Til-Navn - Anna Andersdr.
Stand, Handtering og Opholdssted - Enke, Tennes.
Alder - 98 Aar». 5

 

  1. Kirkebok 1753-78: «Trolovelser og Brudevielser med Forlovere», folio 105.
  2. Kirkebok Tromsø 1796-1808: «Begravede», 3. mikrofilmkort, 4. rad, 2. kolonne (folionr. mangler)
  3. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Ægte og uægte Barns Daab», folio 21.
  4. Kirkebok Tromsø 1821-28: «Døde Qvindekjøn», folio 227, nr. 1.
  5. Folketellingen i 1801, 1902 Tromsø, folio 200b.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22