Susanna Johansdatter
1717?-1794

       
   

Susanna Johansdatter. Født omkring 1717. Død 1794 på Markenæs, Balsfjord (TR).
Gift 31.03.1739 i Alta (FI) 1 Anders Andersen Markenæs. Født mellom 1699 og 1702 i Tornedalen.
Død 1771 på Markenæs, Balsfjord (TR).
Begravet 24.11.1771 i Balsfjord (TR). 2
Ane Andersdatter Markenæs. Født omkring 1740.
Død 28.11.1827 på Tennæs Gammelgaard, Balsfjord (TR).
Begravet 02.12.1827 i Balsfjord (TR). 3
Johannes Andersen Markenæs. Festebonde, tømmerhugger.
Født omkring 1741.

Biografi - Biography

Født omkring 1717.
Levde 1739 i Alta (FI).
Levde 1744 på Markenæs, Balsfjord (TR).
Død 1794 på Markenæs, Balsfjord (TR).
Begravet 06.04.1794 i Balsfjord (TR). 4

    Susanna og Anders hadde følgende barn (minst) - Oppgitt alder i 1769 fra «Siele»- registeret det året:
Ca. 1740: Ane, 27 år i 1769, gift med Anders Andersen Tennes, døde i 1827.
Ca. 1741: Johannes, 27 år i 1769, overtok Markenæs, gift med Elen Hansdatter.
Ca. 1745: Maria, 25 år i 1769, gift med Mathis Mathiasen Storstenness.
Ca. 1747: Susanna, 23 år i 1769, gift med Hans Hansen Sandøren, døde i 1772.
Ca. 1752: Beathe, 17 år i 1769, gift med Lars Andersen Tennes.
1755: Anders, 12 år i 1769, gift med Guren Pedersdatter, døde i 1812, 60½ år gammel.
1759: Hendrich, 10 år i 1769.
1762: Mathias, 9 år i 1769.

    1755: «Døbt 13 Søndag efter Trinit: Anders Andersøn Qvæns Barn av Mørtenes Nom: Anders. Moderns Navn Susanna Johannisdatter. Faddrene Anders Noersund, Monsieur Junghaus, Monsieur Bastian Friis fra Tronhiem, Mad: Bierith Køht, Anne Collilia Bøtcher» (Kirkebok 1753-78, folio 34).
    1759: «Døbt Første Paaske Dag. Anders Anders: Markenæs sit Barn Nom: Henrich». Faddere var Hr. Bødtker, S... Thomæsß: Hans Hansen ..rg, Mad(?) Thomæsß: og Barbara Olsdatter Berg (Kirkebok 1753-78, folio 44).
    1762: D: 27. Febr. Anders Anders: Martnæs Søn N: Mathias Fød d: 1 Febr: 1762». Faddere var Hr. Irgens, Msr. Morchgrevink, Peder Bersvensen, Mad: Irgens og Jo...(?) Molde (Kirkebok 1753-78, folio 48).

    Utover i 1770-årene ble en rekke personer trukket fram for tinget og anklaget for ulovlig brennevinsbrenning og omsetning. Susanna ble dømt i 1777 etter forordningen av 1757, til tross for at hun til sitt forsvar hevdet «at hun særdeles i afleden Vinter ikke har haft andet Middel til at Freldse Livet paa Creaturene end Drank». Det hjalp ikke, kjelen ble konfiskert og Susanna bøtelagt.

    "
Tingbok Senja og Tromsø nr. 52, 1775-79, Helgø tingsted, folio 104a-104b.

    «Lieut: Pflueg hafde indstevnt Enken Susanna Marchenes for Brændeveins Brænden, med skriftlig Stevning, som videre melder Sagens omstændigheder, hvilken blev læst og Acten tilføres. Den indstevnte lod ved Lensmanden Stabel indlevere sit Tilsvar i denne Sag, som blev læst og Acten tilføres. Cit: lod tilføre. i hvor goede de i Indlægget anførte aarsager syndtes at være, saa var det Enken uden Speciel Kongl. Tilladelse dog ikke merere tilladt at brænde Brændviin endandre, ifølge derom udgangne Forordninger og Foranstaltninger, Paastand derføre i overeenstemmelse af Fattig tilstaaelse at bmt. Susanna Marchenes tilfindes at have de arresterede Brændwiins Redskaber Forbrudt efter Forordningens bydende, samt 10 rdrs udreedelse de Fattige til beste, Sagens omkostninger til Dato med Stevnings og Indførsels Penge = 5 mark 4 sk og desuden at svare den andeel af inqvisitions omkostningerne saa vidt der kand falde paa hendes Part og hvor even un ingen Rigning kand formeeres for inden de øvrige Brændtviins Sager Rogderitt igiennem bliver afhandlet. Hvad den alvorlige Straf angaar hvorom Brændviins Forordningen melder, vilde Sagsøgeren ingen Paastand giøre saasom Enken har beviist at Hun fordeles i afleeden Vinter ikke har haft andet middel til at Freldse Livet paa Creaturerne med mot Drank, hvor med Sagen blev indtadt til Doms. Sagen udsatt til den 30te Juli nestkommende til Doms afsigelse. =====».

    Susanna døde i 1794:
«5te S (Faste søndag) Susanna Johannesdtr. Marchenæs 77 aar gl». 5

 

  1. Kirkebok Talvik, Alta og Kåfjord 1735-52: «Comm: [til alters] - 1939 - Finner», folio 23 og «Trolovede og Ægdeviede - 1939 - Finner», folio 28.
  2. Kirkebok Tromsø 1753-1778: «Jordsat», folio 177.
  3. Kirkebok Tromsø 1821-28: «Døde Qvindekjøn», folio 227, nr. 1.
  4. Kirkebok Tromsø 1779-96: «Begravne i Tromsøe 1794», folio 169 (168).
  5. Tingbok Senja og Tromsø nr. 52, 1775-79, Helgø tingsted, folio 104a-104b. N. S. Magelsen: Balsfjords bygdebok, Tromsø 1925. Anders Ole Hauglid: Balsfjorden og Malangens historie fram til 1830-åra, side 277. Per Inge Nilsen: Waldemar Wilhelmsen's forfedre.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22