Karen Knudsdatter Hoel Store
1665?-1743

>
ff
Olluff Steenersen Dæli/Hoel Store. Født omkring 1598. Død 1673 på Hoel Store, Askim (ØF). Leilending, bonde.
  mf
Olluff Iffuersen Sæther Søndre/Aaser Søndre. Født omkring 1600 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
mm
Birgitte Aslachsdatter Aaser Søndre. Død 1670 på Aaser Søndre, Askim (ØF).
f
Knud Olluffsen Dæli/Hoel Store. Født omkring 1635 på Dæli, Askim (ØF). Død 1677 på Hoel Store, Askim (ØF). Odelsbonde.
m
Ellen Olluffsdatter Aaser Søndre.

Karen Knudsdatter Hoel Store. Født omkring 1665 på Hoel Store, Askim (ØF). Død 1743 på Dramstad, Askim (ØF).
Gift Knud Biørnsen Dramstad. Soldat, gårdbruker.
Født omkring 1646 på Skrikerud Nordre, Trøgstad (ØF).
Døpt 25.01.1646 i Trøgstad (ØF). 1
Død 1739 på Dramstad, Askim (ØF).
Begravet 15.10.1739 i Askim (ØF). 2
Erich Knudsen Dramstad/Kjeserud Vestre. Gårdbruker.
Født omkring 1689 på Dramstad, Askim (ØF).
Død 1748 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
Begravet 10.04.1748 i Eidsberg (ØF). 3

Biografi - Biography

Født omkring 1665 på Hoel Store, Askim (ØF).
Død 1743 på Dramstad, Askim (ØF).
Begravet 31.12.1743 i Askim (ØF). 4

    Det ble avholdt skifte etter Karens far i april 1677. Karen arvet da gårdsparter for omkring 5 lispund, det meste i Store Hoel, samt drøyt 25 riksdaler i løsøre.

    Karen og Knud hadde barna:
1689: Erich, overtok Dramstad, gift med Maren Amundsdatter,
                    senere til Vestre Kjeserud, døde i 1748.
Olaug, gift med Lars Evensen Søndre Torp i Trøgstad.

    Karen overlevde Knud i tre år. Hun var 78 år og 5 måndeder da hun døde i 1743:
«d. 31te Decembr: Kari Knudsdatter Dramstad 78 aar og 5 Maaneder gl.» 5

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 66.
  2. Kirkebok Askim nr. 1: «Begrafne», folio 55.
  3. Kirkebok Eidsberg nr. 3: «Begravede», folio 165.
  4. Kirkebok Askim nr. 1: «Begrafne», folio 59.
  5. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 545-546, 580, 603. Sten Høyendahl: «En eldgammel bonde fra Askim. Knut Bjørnsson Dramstad (1646-1739) og hans slekt.» (Genealogen nr. 1, 2004).

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26