Bergljot Håkonsdatter
(..0990)-(1050..)

>
ff
Sigurd Håkonsson Ladejarl. Født omkring 890. Død 962. Jarl.
fm
Bergljot Toresdatter. Født omkring 905. Død omkring 962.
mf
Skage Skoftesson. Herse.
 
f
Håkon Sigurdsson Ladejarl. Født omkring 937. Død ...02.995. Jarl.
m
Tora Skagesdatter.

Bergljot Håkonsdatter. Født før 990. Død etter 1050.
Gift etter 1000 Einar Eindridesson Tambarskjelve. Lendmann.
Født omkring 980.
Død omkring 1050.
Ålov Einarsdatter. Født omkring 1000.
Død etter 1031.

Biografi - Biography

Født før 990.
Død etter 1050.

Levde 1050.
    Bergliot var en storsinnet kvinne. Etter drapet på Einar dro hun til kongssgården for å oppmuntre bøndene til kamp, men da hun kom frem, rodde kongen ut av elven. Derved unnkom Einars banemann. Hun sendte bud til Håkon Ivarsson for å få ham til hevne drapene. Han var villig, men ble overtalt til å inngå forlik med Harald Hardråde, idet han fikk Magnus den Godes datter, Ragnhild.

    Fra Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga:
  «19. Håkon jarl giftet seg med en kvinne som het Tora, datter til Skage Skoftesson, en mektig mann. Tora var en usedvanlig vakker kvinne. Sønnene deres het Svein og Heming, datteren het Bergljot, hun ble siden gift med Einar Tambarskjelve. ...»

    Fra Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga:
  «40. Einar Tambarskjelve var den mektigske av lendmennene i Trondheimen. Det var ikke særlig godt mellom ham og kong Harald, men Einar hadde likevel de landinntektene som han hadde hatt så lenge kong Magnus levde. Einar var en grunnrik mann; han var gift med Bergljot, datter til Håkon jarl, som før er skrevet. Eindride, deres sønn, var nå fullvoksen. Han var gift med Sigrid, datter til Kjetil Kalv og Gunnhild, som var en søsterdatter til kong Harald. Eindride var vakker som morsfrendene sine, Håkon jarl og sønnene hans, men etter sin far Einar hadde han vekst og styrke og all den dyktighet som Einar hadde fremfor andre menn. Han var en svært vennesæl mann.» 1

    Fra norsk Wikipedia:
  «Bergljot Håkonsdatter (* før 990 - † en gang etter 1050), var datter til Håkon Sigurdsson Ladejarl og Tora Skagesdatter.
    Bergljot var søster til jarlene Eirik og Svein Håkonsson, som hersker over Norge etter at Olav Tryggvasson falt ved Svolder i år 1000. Hennes mann, Einar Tambarskjelve, hadde kjempet sammen med kong Olav ved Svolder mot Eirik Håkonsson. Bergljot ble gift med Einar en gang etter år 1000 for å bygge en politisk allianse og forsoning. Einar var en av de mektigste høvdingene i Trøndelag og i Norge. Alliansen var av stor betydning for å holde fred i landet.

    Det er svært lite vi vet om Bergljot. Hun og Einar fikk to barn, datteren Ålov Einarsdatter som senere ble gift med Tord Folesson, og sønnen Eindride Einarsson. Kongesagaen forteller at Eindride hadde arvet morsslektas vakre trekk, og av den grunn må Bergljot ha vært anerkjent som vakker, skjønt sagaen sier det ikke direkte.

    Einar og Eindride ble drept av kong Harald Hardråde i 1050. Etter drapet på Einar dro Bergljot til kongsgården for å oppmuntre bøndene til kamp, men da hun kom frem, rodde kongen ut av elven. Derved unnkom Einars banemann. Hun mente slektningen Håkon Ivarsson ville ha hevnet drapene, om han hadde vært der. Håkon var villig, men inngikk i stedet forlik med Harald Hardråde, idet han fikk Magnus den Godes datter, Ragnhild.

    Deretter nevnes hun ikke mer. » 2

 

  1. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 19. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 21, 115. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 40, 44, 46. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 881. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17, 50.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-08-05