Skage Skoftesson

Herse.

>
       
   
Gift .
Tora Skagesdatter.

Biografi - Biography

Herse.

Levde omkring 940.
    Skage var en mektig herse på Nordmøre på 900-tallet. Han hadde store inntekter av fiskeværene. Skalden kaller ham «utværets sterke herse».

    Fra Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga:
  «19. Håkon jarl giftet seg med en kvinne som het Tora, datter til Skage Skoftesson, en mektig mann. Tora var en usedvanlig vakker kvinne. Sønnene deres het Svein og Heming, datteren het Bergljot, hun ble siden gift med Einar Tambarskjelve. ...» 1

 

  1. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 19. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 582. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-08-05