Tora Skagesdatter

>
       
f
Skage Skoftesson. Herse.
 
Gift Håkon Sigurdsson Ladejarl. Jarl.
Født omkring 937.
Død ...02.995.
Bergljot Håkonsdatter. Født før 990.
Død etter 1050.

Levde omkring 960.
    Fra Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga:
  «19. Håkon jarl giftet seg med en kvinne som het Tora, datter til Skage Skoftesson, en mektig mann. Tora var en usedvanlig vakker kvinne. Sønnene deres het Svein og Heming, datteren het Bergljot, hun ble siden gift med Einar Tambarskjelve. Håkon jarl var svært glad i kvinner, og han hadde mange barn. En datter het Ragnhild, han giftet henne bort til Skofte Skagesson, bror til Tora. Jarlen var så glad i Tora at han holdt mye mer av Toras frender enn av noen andre; mågen Skofte var enda den han satte høyest av alle frendene hennes. Jarlen ga ham store veitsler på Møre. Hver gang de var ute i leidang, måtte Skofte legge sitt skip nærmest jarlens; det gikk ikke for noen annen å prøve å legge skipet sitt mellom deres.» 1

    Fra norsk Wikipedia:
  «Tora Skagesdatter (norrønt: ̃óra Skagasdóttir) var gift med ladejarlen Håkon Sigurdsson som var norsk regent (jarl av Norge) fra 970 til 995. Hun var datter til Skage Skoftesson som i Snorre Sturlassons Olav Tryggvassons saga betegnes som "en mektig mann". Sannsynligvis var han herse på Møre, det bekreftes i hvert fall senere at hans sønn Skofte (Toras bror) innehadde den arvelige hersetittelen. Tora betegnes i Heimskringla som en "usedvanlig vakker kvinne".

    Tora og Håkon hadde ifølge Snorre disse barna:
Svein († ca 1016), jarl av Norge (sammen sin halvbror Eirik) fra 1000 til 1015.
Heming.
Bergljot, gift med Einar Tambarskjelve.
Sigurd.
Erling, ofret til Torgerd Holgebrud sju år gammel under slaget ved Hjørungavåg.
Erlend, drept i kamp mot Olav Tryggvasson i 995.

    Sønnen Svein skal ifølge en usikker kilde ha vært gift med Holmfrid, datter til svenskekongen Olof Skötkonung.

    Toras bror, hersen Skofte Skagesson, ble gift med en frillesdatter til Håkon Jarl som i Heimskringla kalles Ragnhild, i Fagerskinna kalles hun Ingebjørg. Skofte var en nær venn av Håkon Jarl, men ble drept av Håkons eldste sønn Eirik Jarl.» 2

 

  1. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 19. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 581. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-08-05