Ålov Einarsdatter
1000?-(1031..)

>
    mf
Håkon Sigurdsson Ladejarl. Født omkring 937. Død ...02.995. Jarl.
mm
Tora Skagesdatter.
f
Einar Eindridesson Tambarskjelve. Født omkring 980. Død omkring 1050. Lendmann.
m
Bergljot Håkonsdatter. Født før 990. Død etter 1050.

Ålov Einarsdatter. Født omkring 1000. Død etter 1031.
Gift Tord Folesson. Merkesmann.
Død 29.07.1030 på Stiklestad.
Gudrun Tordsdatter. Født før 1031.

Biografi - Biography

Født omkring 1000.
Død etter 1031.

    I Cappelen's Norges Historie oppgis at Bård Guttormsson på Rein i Trøndelag blandt sine forfedre talte folk som Sigurd Syr, Toste jarl, Torberg Arnesson, Tord Folesson, Erling Skjalgsson, Einar Tambarskjelve og Håkon jarl den gamle. Det fremgår ikke her eller hos Snorre Sturlasson hvori slektskapet med Einar Tambarskjelve består.

    I C. M. Munthe: «Norske slegtsmerker» og i «Rosensverdslektens forfedre» oppføres Tord Folessons hustru, Ålov å være datter til Einar Tambarskjelve. Det henvises ikke til hvilke kilder som har vært anvendt. 1

    Fra norsk Wikipedia:
  «Ålov Einarsdatter (* ca. 1000 - † etter 1031) var datter til Einar Tambarskjelve og Bergljot Håkonsdatter.

    Hun var gift med kong Olav Haraldssons merkesmann Tord Foleson, som falt under Slaget på Stiklestad i 1030.

    Sammen fikk de datteren Gudrun Tordsdatter, født før 1031.- 2

 

  1. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 51. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 876. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-08-05