Ålov Einarsdatter

    mf
Håkon Ladejarl Sigurdsson. Født omkring 937. Død ...02.995. Konge.
mm
Tora Skagesdatter.
f
Einar Tambarskjelve. Født 982. Død omkring 1050. Lendmann.
m
Bergljot Håkonsdatter. Født før 990.
Gift Tord Folesson. Merkesmann.
Død 29.07.1030 på Stiklestad.
Gudrun Tordsdatter. Født før 1031.

I Cappelen's Norges Historie oppgis at Bård Guttormsson på Rein i Trøndelag blandt sine forfedre talte folk som Sigurd Syr, Toste jarl, Torberg Arnesson, Tord Folesson, Erling Skjalgsson, Einar Tambarskjelve og Håkon jarl den gamle. Det fremgår ikke her eller hos Snorre Sturlasson hvori slektskapet med Einar Tambarskjelve består.

I C. M. Munthe: «Norske slegtsmerker» og i «Rosensverdslektens forfedre» oppføres Tord Folessons hustru, Ålov å være datter til Einar Tambarskjelve. Det henvises ikke til hvilke kilder som har vært anvendt. 1

 

  1. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 51. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 876. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17