Valdemar II Valdemarsson Sejr av Danmark
1170-1241

ff
Knud Eriksson Lavard. Født omkring 1096 i Roskilde. Død 07.01.1131 i Haraldsted Skog ved Ringsted. Hertug.
fm
Ingeborg Mstislavsdatter. Født omkring 1100.
mf
Vladimir ???. Fyrste.
mm
Richiza Boleslausdatter. Født 12.04.1116. Død etter 1155. Dronning.
f
Valdemar I Knudsson den Store av Danmark. Født 14.01.1131. Død 12.05.1182 i Vordingborg. Konge.
m
Sophie Vladimirsdatter. Født omkring 1141. Død 05.05.1198. Dronning.

Valdemar II Valdemarsson Sejr av Danmark. Født 28.06.1170. Død 28.03.1241 i Vordingborg. Konge.
Utenfor ekteskap Helena Guttormsdatter. Født omkring 1160.
Knud Valdemarsson av Reval. Hertug.
Født omkring 1205.
Død 15.10.1260.
Gift 02.05.1214 Berengaria av Portugal. Dronning.
Født omkring 1192.
Død 27.03.1221.
Erik IV Valdemarsson Plogpenning av Danmark. Konge.
Født 1216.
Død 10.08.1250 på Slien.

Biografi - Biography

Konge.
Født 28.06.1170.
Død 28.03.1241 i Vordingborg.

Hertug av Slesvig 1182 - 1202.
Konge av Danmark 1202 - 1241.

Kun 18 år gammel ble Valdemar innsatt som hertug i Sønderjylland av sin bror kong Knud VI. Hans fetter, biskop Valdemar av Slesvig, en sønn til kong Knud Magnussen, hadde hittil utøvet hertugens embete, og det ser ut til at han tok tilsidesettelsen ille opp og derfor innlot seg på konspirasjoner med rikets fiender. Under alle omstendigheter lot Valdemar beslaglegge hans borger og gods, og fikk medhold til dette av den pavelige legat Cencio, som skulle megle i striden. Følgen ble at biskop Valdemar i 1191 flyktet til Sverige. Da han neste år forsøkte å vende tilbake i spissen for en flåte, falt han i fangenskap hos kong Knud, hermed var Valdemars hertugstilling sikret. Valdemar erobret i 1201 og de følgende år hele Nordalbingen.

Han ble konge i 1202 og kronet i Lund 25.12.1202 av erkebiskop Andreas Sunesen.

Valdemar fikk ca. 1205 sønnen Knud med Helene Guttormsdatter.

Han ble gift første gang i 1205 med Margrete Dagmar, datter til den bøhmiske kongen Premysl Ottokar I. Margrete Dagmar døde 24.05.1212.

Valdemar giftet seg så i 1214 med Berengaria av Portugal.

Under sitt fangenskap 07.05.1223 - 21.12.1225 mistet han de fleste av de erobrede land.

Valdemar døde skjærtorsdag 1241 i Vordingborg og ble begravet i Ringsted kirke. 1

 

  1. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 25 (1943), side 27-32. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 340. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 899. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17