Erik IV Valdemarsson Plogpenning av Danmark
1216-1250

ff
Valdemar I Knudsson den Store av Danmark. Født 14.01.1131. Død 12.05.1182 i Vordingborg. Konge.
fm
Sophie Vladimirsdatter. Født omkring 1141. Død 05.05.1198. Dronning.
mf
Sancho I o Povoador av Portugal. Født 11.11.1154. Død 27.03.1211. Konge.
mm
Dulce Ramonsdatter av Aragon. Født omkring 1160. Død 01.09.1198 i Coimbra. Dronning.
f
Valdemar II Valdemarsson Sejr av Danmark. Født 28.06.1170. Død 28.03.1241 i Vordingborg. Konge.
m
Berengaria av Portugal. Født omkring 1192. Død 27.03.1221. Dronning.

Erik IV Valdemarsson Plogpenning av Danmark. Født 1216. Død 10.08.1250 på Slien. Konge.
Gift 09.10.1239 Jutta av Sachsen. Dronning.
Født omkring 1223.
Død før 02.02.1267.
Ingeborg Eriksdatter. Dronning.
Født omkring 1244.
Død 1287.

Biografi - Biography

Konge.
Født 1216.
Død 10.08.1250 på Slien.

Hertug av Jylland (Slesvig) 1218 - 1232.
Samkonge av Danmark 1232 - 1241.
Enekonge av Danmark 1241 - 1250.

Erik var eldste sønn i Valdemar II's ekteskap med Berengaria, og ble straks etter fødselen utnevnt til Hertug av Jylland. Han avløste i 1226 sin halvbror Valdemar som fange i Schwerin og ble utløst i 1230. Etter brorens død krontes han i Lund til konge sammen med sin far av erkebisp Uffe Pinsedag den 30.05.1232. Ved Valdemars død ble han enekonge, og det ble på et riksmøte i et aktstykke fastsatt regler for landets styre.

I hele sin regjeringstid lå Erik i strid med sin yngre bror Abel, hertugen av Slesvig, og med geistligheten. Krigslykken var vekslende, men han fikk til slutt overmakten.

Sitt tilnavn fikk han for en plogskatt han utferdet i 1249.

I 1250 hjalp han sin bror Abel mot angrep fra tysk hold, men han ble selv tatt til fange av Abel og så halshugget av hans menn på Slien i Slesvig. Hans lemlestede legeme ble kastet i sjøen, men ble berget av fiskere. I 1258 ble det ført til Ringsted kirke av hans bror Christoffer I.

Hans tragiske død førte til at han ble dyrket som helgen selv om han aldri ble kanonisert. 1

 

  1. Norsk Biografisk Leksikon, Bind IX (1940), side 36. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 406, 438, Bind 4, side 11. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 6 (1935), side 366-369. Svensk Uppslagsbok, Bind 8 (1931), «E. Plogpenning». C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 340. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 898. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20, 52.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17