Berengaria av Portugal
1192?-1221

ff
Affonso I Henriquez av Portugal. Født ...07.1094. Død 1185. Konge av Portugal.
fm
Mathilde av Savoya. Født omkring 1125. Død 04.11.1157.
mf
Ramon Berenguer I (IV) el Santo av Barcelona. Født omkring 1114. Død 06.08.1162 i Genova. Greve/Fyrste.
mm
Petronilla av Aragon. Født 1135. Død 13.10.1173. Dronning.
f
Sancho I o Povoador av Portugal. Født 11.11.1154. Død 27.03.1211. Konge.
m
Dulce Ramonsdatter av Aragon. Født omkring 1160. Død 01.09.1198 i Coimbra. Dronning.

Berengaria av Portugal. Født omkring 1192. Død 27.03.1221. Dronning.
Gift 02.05.1214 Valdemar II Valdemarsson Sejr av Danmark. Konge.
Født 28.06.1170.
Død 28.03.1241 i Vordingborg.
Erik IV Valdemarsson Plogpenning av Danmark. Konge.
Født 1216.
Død 10.08.1250 på Slien.

Biografi - Biography

Dronning.
Født omkring 1192.
Død 27.03.1221.

Berengaria var sin fars yngste datter. Da moren døde i 1198 etter 17 års ekteskap, og etter å ha brakt 9 barn til verden, er hun rimeligvis født ca. 1192. Etter morens død ble hun oppdratt av sin eldste søster som hadde vært gift med kong Alfons av Leon. De portugisiske krøniker antar at hun døde ugift, men muligens har hun under søsterens stridigheter med deres eldre bror kong Alfons II av Portugal begitt seg til sin yngre bror Ferdinand. Han hadde ved ekteskap blitt greve i Flandern, hvorfra hun lett kunne bli kjent i Danmark.

Berengaria kom utvilsomt til Danmark fra Flandern. Hennes bryllup med kong Valdemar omtales av en nederlandsk kilde, Valdemars årbok kaller henne uttrykkelig ved samme anledning «Grev Ferrand of Flanderns Søster». Ekteskapet hadde vistnok politiske motiv. Den portugisiske kongesønn Ferrand ble ved Philip Augusts innflydelse i 1212 grev av Flandern, men viste seg snart som en urolig vasal. Han hadde nektet sin lensherre hærfølge og sluttet forbund med Frankrikes fiender, Johan av England og Otto IV av Tyskland. At Berengaria ble ektet med Valdemar, synes å være et drag i disse års diplomatiske spill, et forsøk til å binde Danmarks konge til alliansen mot Philip August. Ved bryllupet skjenket kong Valdemar etter samråd med rikets stormenn Berengaria en morgengave hvis slag og omfang er ukjent, men gavens betydning fremgår ved den merkelige omstendighet, at man søkte pavelig stadfestelse. Såvel Innocens III som Honorius III har bekreftet den.

Berengaria (portugisisk: Berenguela) fødte sin mann sønnene Erik, Abel og Christoffer, og datteren Sophie. Hennes ekteskap faller sammen med Valdemars største politiske maktutfoldelse, men hun nevnes aldri ved hans side. Kun en gang forekommer hun som vitne ved et brev utstedt i kongsgården på Samsø i 1216, og ingenting fremgår som forteller om hennes personlighet og innflytelse. Overfallet på Lyø, kongens fangenskap og rikets sammenbrudd opplevde hun ikke, men i løsesummen ved Valdemars frigivelse inngikk alt det guld som hadde tilhørt dronningens pryd. Unntatt er kun kronen og det hun før sin død hadde gitt til kirker og klostre.

Hun etterlot seg et rykte om stor skjønnhet, men også om hovmod og strenghet. Dette har fabeldiktningen benyttet til å gi henne navnet «Bengjærd». Da man i 1855 åpnet kongegravene i Ringsted, fant man i Berengarias grav rester av en kvinne av statelig høyde, vakker legemsbygning og fine trekk. Men den ufred som var tilføyet graven, viser også hatet mot henne. Det bør bemerkes at ingen av hennes sønner oppkalte noen av sine døtre etter henne. 1

 

  1. Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 450, 471, 481. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 2 (1933), side 418-419, Bind 25 (1943), side 27. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 900. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44, 57. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 42, 126.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17