Jutta av Sachsen
1223?-(..1267)
Dronning.

>
ff
Bernhard III av Sachsen. Født 1140. Død 09.02.1212 i Bernburg. Greve/hertug.
fm
Judith av Polen. Født omkring 1152. Død etter 1201. Hertuginne.
mf
Leopold VI den Ærefulle av Østerrike. Født 15.10.1176. Død 28.07.1230. Hertug.
mm
Theodora Angolina av Bysants. Født omkring 1190. Død 23.06.1246. Hertuginne.
f
Albrecht I av Sachsen. Født omkring 1175. Død 26.06.1261. Hertug.
m
Agnes av Østerrike. Født 1206. Død 29.08.1225. Hertuginne.

Jutta av Sachsen. Født omkring 1223. Død før 02.02.1267. Dronning.
Gift 09.10.1239 Erik IV Valdemarsson Plogpenning av Danmark. Konge.
Født 1216.
Død 10.08.1250 på Slien.
Ingeborg Eriksdatter av Danmark. Dronning.
Født omkring 1244.
Død 26.03.1287.

Biografi - Biography

Dronning.
Født omkring 1223.
Død før 02.02.1267.

    Dronning av Danmark.


    "

    Jutta og Erik hadde døtrene
Sofia av Danmark, gift med Valdemar Birgersson av Sverige.
Jutta av Danmark.
Agnes av Danmark.
Ingeborg av Danmark, norsk dronning, gift med Magnus Lagabøte.

    Jutta nevnes som vitne i det brev hvori kong Erik få måneder etter sin fars død uttalte sitt ønske om å få dø i Franciskanenes ordensdrakt og begraves i deres klosterkirke i Roskilde. Ellers er det kun opplyst om henne at hun en tid residerte på Skanderborg og derfra i høy grad plaget munkene i Øm kloster. Det ble klaget over at hun sendte sine svenner ut for å ta klosterets korn og føre munkenes gods på båter til Skanderborg. Jutta fødte sin ektefelle mange barn, om det var sønner blandt disse må de ha vært døde før faren. Av hennes fire døtre ble to dronninger, Sophie i Sverige og Ingeborg i Norge, mens Jutta og Agnes en tid ble satt i kloster.

    Etter drapet på Erik i 1250 vendte Jutta vistnok tilbake til Tyskland.

    En datter, Sophie, i hennes 2. ekteskap med greve Burchard av Rosenburg, borggreve i Magdeburg, ble gift med Erik (Langben) av Langeland.

    Jutta ble gift tredje gang 07.05.1255 med Johan I av Brandenburg som døde 04.04.1266. 1

    "
På 1880-tallet avdekket Jacob Kornerup den såkalte "dronningfrisen" i Skt. Bendts kirke i Ringsted. Det eldste laget fra 1200-tallet viste en serie nesten identiske dronningportretter som nå ikke lenger er bevart. En av disse må ha forestilt dronning Jutta. Det kan være dette eller så representere dette bildet den grunnleggende stilen som Jutta ville ha blitt gjengitt med. Bildet er fra en akvarell som Kornerup laget av de avdekkede maleriene. (Wikipedia).

    Fra norsk Wikipedia:
  «Jutta av Sachsen, (* ca. 1223 - † 1267) var datter til hertug Albrecht I av Sachsen (* ca. 1175 - † 1261) og Agnes av Østerrike (* 1206 - † 1225). Jutta giftet seg den 9. oktober (alternativt 17. november) 1239 med den daværende danske prins, Erik Valdemarsson.
    Da Erik 1241 besteg tronen som kong Erik IV "Plogpenning" av Danmark kunne Jutta titulere seg dronning av Danmark.

    Jutta og Erik hadde kun døtre som overlevde. De mest betydningsfulle av disse var:
Sofia Eriksdatter (* 1241 - † 1286), gift med kong Valdemar av Sverige.
Ingeborg Eriksdatter, (* ca. 1244 - † 1287), gift med kong Magnus Lagabøte av Norge.
Jutta (* 1246 - † 1284), abbedisse av Sankt Agneta i Roskilde.
Agnes (* 1249 - † 1288/1295), abbedisse av Sankt Agneta i Roskilde.» 2

 

  1. Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 63, 481; Bind 4 (1970), side 12, 76, 122. Norsk Biografisk Leksikon, Bind IX (1940), side 36. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 6 (1935), side 366, Bind 12 (1937), side 153. Allgemeine deutsche Biographie. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1114. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20, 52.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26