Jutta av Sachsen
1223?-(..1267)

ff
Bernhard III av Sachsen. Født 1140. Død 09.02.1212. Hertug.
fm
Judith ???. Født omkring 1152. Død etter 1201.
mf
Leopold VI der Glorreiche av Østerrike. Født 1176. Død 28.07.1230.
mm
Theodora av Bysants. Død 23.06.1246.
f
Albrecht av Sachsen. Død 26.06.1261. Hertug.
m
Agnes av Østerrike. Født 1206. Død 29.08.1225.

Jutta av Sachsen. Født omkring 1223. Død før 02.02.1267. Dronning.
Gift 09.10.1239 Erik IV Valdemarsson Plogpenning av Danmark. Konge.
Født 1216.
Død 10.08.1250 på Slien.
Ingeborg Eriksdatter. Dronning.
Født omkring 1244.
Død 1287.

Biografi - Biography

Dronning.
Født omkring 1223.
Død før 02.02.1267.

Dronning av Danmark.

Jutta nevnes som vitne i det brev hvori kong Erik få måneder etter sin fars død uttalte sitt ønske om å få dø i Franciskanenes ordensdrakt og begraves i deres klosterkirke i Roskilde. Ellers er det kun opplyst om henne at hun en tid residerte på Skanderborg og derfra i høy grad plaget munkene i Øm kloster. Det ble klaget over at hun sendte sine svenner ut for å ta klosterets korn og føre munkenes gods på båter til Skanderborg. Jutta fødte sin ektefelle mange barn, om det var sønner blandt disse må de ha vært døde før faren. Av hennes fire døtre ble to dronninger, Sophie i Sverige og Ingeborg i Norge, mens Jutta og Agnes en tid ble satt i kloster.

Etter drapet på Erik i 1250 vendte Jutta vistnok tilbake til Tyskland. En datter, Sophie, i hennes 2. ekteskap med Grev Burchard av Rosenburg, borggreve i Magdeburg, ble gift med Erik (Langben) av Langeland.

Jutta ble gift tredje gang 07.05.1255 med Johan I av Brandenburg som døde 04.04.1266. 1

 

  1. Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 63, 481; Bind 4 (1970), side 12, 76, 122. Norsk Biografisk Leksikon, Bind IX (1940), side 36. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 6 (1935), side 366, Bind 12 (1937), side 153. Allgemeine deutsche Biographie. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1114. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20, 52.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17