Bernhard III av Sachsen
1140-1212

ff
Otto der Reiche av Sachsen. Født omkring 1075. Død 09.02.1123. Hertug.
fm
Eilika av Sachsen. Født omkring 1080. Død 16.01.1142.
mf
Hermann I av Winzenburg. Død omkring 1122. Greve.
mm
Hedwig av Assel. Født fra 1075 til 1080. Død etter 1123.
f
Albrecht I der Bär av Sachsen. Født omkring 1100. Død 18.11.1170. Hertug.
m
Sophie av Winzenburg. Født omkring 1107. Død 25.03.1160. Grevinne.

Bernhard III av Sachsen. Født 1140. Død 09.02.1212. Hertug.
Gift før 1175 Judith ???. Født omkring 1152.
Død etter 1201.
Albrecht av Sachsen. Hertug.
Død 26.06.1261.

Biografi - Biography

Hertug.
Født 1140.
Død 09.02.1212.

Hertug av Sachsen 1170 (1180?) - 1212.

Da Knud IV i 1182 hadde overtatt makten i Danmark, meldte problemet i forholdet til keiseren seg igjen. Men Frederik Barbarossa var for opptatt av større oppgaver til å kunne ta seg av nordiske forhold. Han krevde derfor etter Valdemar den Stores død at Knud skulle komme ned til ham og avlegge lenseden, slik hans far hadde gjort. Dette ble avvist. Barbarossa truet da med å ta lenet fra Knud og gi det til en annen. Knud svarte at keiseren i så fall først måtte finne en annen. Man mente i Danmark at keiseren ikke kunne begynne et felttog mot nord, eller at noen av hans lendmenn var oppgaven voksen.

Den nye sachserhertug, Bernhard av Anhalt, hadde ikke samme styrke som Henrik Løve, og kunne neppe bli en trussel mot det danske riket. 1

 

  1. Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 338. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1116. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17