Albrecht av Sachsen
-1261

ff
Albrecht I der Bär av Sachsen. Født omkring 1100. Død 18.11.1170. Hertug.
fm
Sophie av Winzenburg. Født omkring 1107. Død 25.03.1160. Grevinne.
   
f
Bernhard III av Sachsen. Født 1140. Død 09.02.1212. Hertug.
m
Judith ???. Født omkring 1152. Død etter 1201.

Albrecht av Sachsen. Død 26.06.1261. Hertug.
Gift 1222 Agnes av Østerrike. Født 1206.
Død 29.08.1225.
Jutta av Sachsen. Dronning.
Født omkring 1223.
Død før 02.02.1267.

Biografi - Biography

Hertug.
Levde 1226.
Død 26.06.1261.

Albrecht tilhørte źdet askaniske hus╗ og var hertug av Sachsen 1212-1260.

Albrecht var sin fars annen sønn og ble hertug ved farens død i 1212. Hertugdømmet omfattet de anhaltiske stambesittelser omkring Wittenberg og de nyervervede besittelser ved Unterlebe.

Høsten 1226 startet nye krigshandlinger mellom kong Valdemar Sejr og greve Henrik av Schwerin, da Valdemar gikk over Ejderen. Valdemar inntok Rendsborg, og samtidig fikk han støtte sydfra av greve Otto av Lüneburg, som fortsatt var lojal. Det var på dette tidspunkt at greve Henrik og hans allierte nordtyske grever måtte be den sachsiske hertug om hjelp. Den skulle de også få, men på hårde betingelser. Han ønsket anerkjennelse av sin lensoverhøyhet over hele Nord-Tyskland, eller med andre ord samme stilling som i sin tid Henrik Løve hadde hatt. Men uten hertugens bistand kunne grevene ikke regne med å motstå Valdemars angrep. De gikk derfor med på hertugens betingelser. I slaget ved Bornhøved 22.07.1227 førte Albrecht den venstre fløy.

Etter at Agnes døde var han gift ytterligere to ganger.

Han var den egentlige grunnlegger av hertugdømmet Lauenburg. 1

 

  1. Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 481. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 12 (1937), side 153. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1115. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20, 23.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17