Richiza Boleslausdatter
1116-(1155..)

ff
Vladislaw I Herman av Polen. Født omkring 1040. Død 05.06.1102. Hertug.
fm
Judith av Böhmen. Født omkring 1057. Død omkring 1085.
mf
Heinrich av Berg-Schelklingen. Greve.
mm
Adelheid av Mochental.
f
Boleslaus III Krzywousty av Polen. Født 1085. Død 18.10.1138. Hertug.
m
Salome av Berg-Schelklingen. Født før 1101. Død 27.07.1144.

Richiza Boleslausdatter. Født 12.04.1116. Død etter 1155. Dronning.
Gift før 1141 Vladimir ???. Fyrste.
Sophie Vladimirsdatter. Dronning.
Født omkring 1141.
Død 05.05.1198.

Biografi - Biography

Dronning.
Født 12.04.1116.
Død etter 1155.

Samtidig med at kong Niels I Svendsson den Gamle forenet seg med Polens hertug i et angrep på Pommern, ble et giftemål avtalt mellom Boleslaus datter Richiza (Richeza, Ryksa, Rixa) og Niels' sønn, Magnus. De giftet seg 1129-30. I dette ekteskapet fikk Richiza sønnen Knud, senere kong Knud III Magnusson. Prins Magnus falt ved Fotevig i 1134.

Richiza giftet seg så igjen før 1140 (muligens 05.06.1135) med en russisk fyrste, Valedar, kanskje Vladimir Vesvolodovic, etterkommer til Vladimir Monomach i Novgorod, dette ifølge «Dansk Biografisk Leksikon». Novgorod-slekten hadde i et par generasjoner vært nær knyttet til de nordiske kongeslekter, og søkte også forbindelse med Richiza's polske familie. Den senere dronning Sophie var en datter i dette ekteskap. I sin stamtavle over de danske konger kaller Abbed Vilhelm Sophies far «Valedar, russernes konge».

Hun giftet seg tredje gang etter 1139 med kong Sverker I den Eldre av Sverige som døde i 1155. Som i Richiza's første ekteskap synes også hennes tredje forbindelse å ha hatt politiske motiver. Kong Sverker ville muligens gjennom henne trekke de folk til seg som i sin tid hadde sluttet seg til Magnus, da denne var Herre i Väster-Götland, og Richiza håpet vel at hennes sønn, Knud, skulle få støtte hos stefaren. Han søkte da også til Sverige under sin vekslende lykke som dansk tronkrever. Sverker og Richiza hadde sønnen Bulislaw (Boleslaw), han fikk etter sin far gods som gikk i arv til halvsøsteren Sophie og derved til den danske kongeslekt. 1

 

  1. Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 126. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 19 (1940), side 495, Bind 22 (1942), side 294. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 594. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20, 79, 88.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17