Ingerid Sigurdsdatter

>
ff
Halvdan ???. Småkonge.
  mf
Gudbrand Kule. Født omkring 923. Død 970. Herse.
 
f
Sigurd Syr. Født omkring 960. Død omkring 1018. Småkonge.
m
Åsta Gudbrandsdatter. Født omkring 970. Død omkring 1020. Kongemor.
Gift Nevstein ???. Stallare.
Gudrun Nevsteinsdatter. Hertuginne.
Født omkring 1052.

Levde 1018.
    Ingerid var datter til Sigurd Syr (* ca. 960 - ca. 1018).

    Fra Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga:
  98. ... Kong Olav [III Haraldsson Kyrre] giftede ham [Skule Kongsfostre] med sin frændkvinde, Gudrun Nevsteins datter; hendes moder var Ingerid, datter af kong Sigurd Syr og Aasta; hun var søster af kong Olav den hellige og kong Harald. 1

 

  1. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 870. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26