Gudbrand Kule
0923?-0970
Herse.

>
       
   

Gudbrand Kule. Født omkring 923. Død 970. Herse.
Gift .
Åsta Gudbrandsdatter. Kongemor.
Født omkring 970.
Død omkring 1020.

Biografi - Biography

Herse.
Født omkring 923.
Død 970.

    Gulbrand bodde på Opplandene og har antagelig båret hersenavn. Han tilhørte antagelig en gren av den mektige herseætt på Hundorp i Fron som Dale-Gulbrand var overhode for.

    Herse (av norrønt hersir, kanskje avledet av herr i betydningen «flokk») var en gammel norsk høvdingtittel som ble brukt fram til omkring år 1050. Det ser ut til at «herse» var et gammelt rangsbegrep fra ættesamfunnets tid som gikk av bruk etter hvert som kongemakten styrket sin stilling. (Wikipedia)

    Foruten Åsta, som etter Harald Grenskes død giftet seg med Sigurd Syr, hadde Gulbrand to døtre. Den ene ble gift med Tord på Steig som kalles den mektigste mann i den nordre del av Gudbrandsdalen. Den andre ble gift med Vebjørn på Huseby i Lier.

    Gulbrand levde ved år 1000. 1

    Fra norsk Wikipedia:
  «Gudbrand Kula (Gudbrand Olavsson Kula) (født ca. 923, død 970) fra Opplandene. Han huskes fordi han var far til Åsta Gudbrandsdatter fra Vestfold (født 970), og dermed morfar til de senere kongene Olav den Hellige og Harald Hardråde. Han var gift med Ulvhild.

    Gudbrand er nevnt i Snorre Sturlasons saga om Olav Tryggvasson og i den legendariske saga om Olav den hellige, kapitel 1.
  "1. Olav, søn af Harald den grenske, fødtes op hos sin stefader Sigurd Syr og sin moder Aasta. Rane den vidfårle var hos Aasta; han fostrede Olav Haraldsøn. Olav var tidlig dygtig, vakker af udseende, middels af vext; god forstand viste han ogsaa tidlig og var ordsnild. Sigurd Syr var ivrig i gaardsstellet og havde sine mænd stadig i arbeide, og han fór selv ofte for at se til aker og eng eller fæ eller ogsaa til haandverkere eller did, hvor hans folk havde noget at udrette".

    Åsta Gudbrandsdatter ble gift med Vestfold-kongen Harald Grenske. Ifølge Snorre Sturlasson dro Harald til Sverige og fridde til Sigrid Storråde fordi hun var av bedre ætt enn den kona han hadde. Sigrid avviste frieriet og tok livet av ham ved å skjenke ham full og brenne ham inne.

    Gudbrand bodde i den nåværende Hole kommune, som Åsta flyttet tilbake til da Harald Grenske ble drept i 995, samme år som Olav den Hellige ble født. Gudbrand deltok i oppfostringen av dattersønnen Olav fram til Åsta giftet seg med Sigurd Syr (Halvdansson). Åsta fødte senere Olavs halvbror, den senere kong Harald Sigurdsson Hardråde. Hun fikk også sønnene Guttorm Sigurdsson og Halvdan Sigurdsson, og datteren Ingerid Sigurdsdatter.» 2

 

  1. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 43. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 477. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 77.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26