Urraca Fernandéz av Castilla
-1007
Grevinne, dronningkonsort.

>
ff
Gonzalo Fernández av Castilla. Født omkring 870. Død omkring 935. Greve.
  mf
Sancho I Garcéz av Pamplona. Født omkring 860. Død 10.12.925. Konge.
mm
Toda Aznárez av Pamplona. Død 15.10.958. Dronningkonsort.
f
Fernan Gonzalez av Castilla. Født omkring 910. Død 970. Greve.
m
Sancha Sánchez av Pamplona. Født omkring 910. Prinsesse, grevinne.

Urraca Fernandéz av Castilla. Død 1007 i Covarrubias. Grevinne, dronningkonsort.
Gift 962 Sancho Garcés II av Pamplona. Konge.
Død 994.
García Sánchez II den Skjelvende av Navarra-Aragón. Konge.
Født omkring 964.
Død omkring 1000.

Biografi - Biography

Grevinne, dronningkonsort.
Død 1007 i Covarrubias.

    Grevinne av Castilla.

    Hennes far hadde gjort opprør med Ordoños far, Ramiro II. Han ble tatt til fange og måtte gi sin datter Urraca som garanti for fred.
    Gift 946 med Ordoño III av Leon. Hun ble forskutt, men senere gjeninnsatt.

    Ifølge Våre forfedre» (Mogens Bugge) ogBent og «Rosensverdslektens forfedre» (Vidar Billing Hansen) døde Urraca i 965 i klosteret Santos Cosme y Damian i Covarrubias som hun hadde stiftet.
    Wikipedia angir at hun døde 1007 hvilket vel er mer trolig da hun var medregent i kongedømmet Pamplona fra 1004. 1

    "
Urraca Fernández i «Codex Vigilanus» (Wikipedia).

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Urraca Fernández († 1007) var datter til greve Fernán González (* ca. 910 - † 970) og dronning Sancha Sánchez av Pamplona (* ca. 910) og "infanta" av Castilla.
    "Infante" var tittelen og rangeringen som ble gitt i de iberiske kongedømmene i Spania (inkludert de tidligere kongedømmene i Aragon , Castilla, Navarra og León) og Portugal til kongens sønner og døtre (infantas), uavhengig av alder, noen ganger med unntak av arvtageren til tronen eller den trolige tronfølgeren, som vanligvis bar en unik fyrste- eller hertugtittel.

    Hun var dronningskonsort til to konger av León og en konge av Pamplona mellom 951 og 994. Hun var regent for sønnen Gonzalo i grevskapet Aragon ca. 996-997, og medregent i kongedømmet Pamplona sammen med sin svigerdatter, Jimena Fernández, og biskopene i Navarra ca. 1004-1010, mens barnebarnet Sancho III var mindreårig.

    Urraca ble av sin far først gift med Ordoño III av León i 951.
    Tradisjonelt har det blitt ansett at hun var mor til Ordoños sønn, Bermudo, men dette er gjenstand for vitenskapelig debatt. Det hevdes at hans mor alternativt var Ordoños elskerinne, en av døtrene til greve Pelayo Gonzalez.
    Da det i dag råder usikker om dette, har jeg valgt ikke å anføre hvem som var hans mor.

    I 958, etter Ordoños død, ble hun gift 2. gang med Ordoño IV av León († 960).

    Hennes tredje og viktigste ekteskap ble inngått i 962 med Sancho II av Pamplona. Både Sancho og Urraca var barnebarn til Sancho I av Pamplona.

    Med Sancho fikk hun flere barn:
García Sánchez II av Pamplona (* 964 - † ca. 1000).
Ramiro († 992).
Gonzalo († 997?), styrte grevskapet Aragon med Urraca som regent.
Urraca Sanchez, med tilnavnet "den baskiske".

    Datteren Urraca tok det arabiske navnet Abda etter å ha blitt gitt til Almanzor, herskeren over Al-Andalus av sin far, Sancho II av Pamplona. Urraca og Almanzor hadde bare en sønn, kalt Abd al-Rahman Sanchuelo, som ble sjefminister for Hisham II, kalifen i Córdoba.» 2

 

  1. Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 960. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 35, 65.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26