Toda Aznárez av Pamplona
-0958
Dronningkonsort.

>
ff
Sancho Garcés av Pamplona. Født omkring 840. Prins.
  mf
Fortún Garcés den Enøyde av Pamplona. Død 922. Konge.
mm
Auria av Pamplona. Dronningkonsort.
f
Aznar Sánchez av Larraun. Født før 860. Señor de Larraún.
m
Onneca Fortúnez av Pamplona. Født omkring 850. Død etter 890. Prinsesse.

Toda Aznárez av Pamplona. Død 15.10.958. Dronningkonsort.
Gift Sancho I Garcéz av Pamplona. Konge.
Født omkring 860.
Død 10.12.925.
Sancha Sánchez av Pamplona. Prinsesse, grevinne.
Født omkring 910.
Garcia I Sanchez av Pamplona. Konge.
Født omkring 913.
Død 22.02.970.
Urraca Sánchez av Pamplona. Grevinne, dronningkonsort.
Født omkring 915.

Biografi - Biography

Død 15.10.958.
Dronningkonsort.

    Tosa var dronning av Navarra.

    Hun var formynder for sønnen Garcia II mens han var mindreårig. Hun var både klok og energisk.

    Toda døde i 958. 1

    "
Dronningskonsort Toda Aznares (her kalt Theodora), dronning og regent av Navarra (Wikipedia).

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Toda Aznárez (baskisk: Tota Aznar) († 15.10.958), kjent som Toda av Pamplona, var dronningkomfort av Pamplona ved sitt ekteskap med Sancho I. Hun styrte riket som regent for den mindreårige sønnen, García Sánchez, I fra 931. Hun stammet selv fra det forrige kongelige dynastiet, Aritza.
    Toda var datter til Aznar Sánchez (* før 860), herre over Larraun og sønnedatter til kong García Íñiguez av Pamplona, mens hennes mor, Onneca Fortúnez (* ca. 850 - † etter 890), var datter til kong Fortún Garcés. Dermed var Toda en etterkommer av Aritza-dynastiet av Navarra-monarker. Toda var tante eller kusine til kalifen Abd-al-Rahman III.

    Hun var gift med kong Sancho I av Pamplona, som hun hadde følgende barn med:
García I, konge av Pamplona fra 925 til 970.
Urraca, dronning av León fra 931 til 951 som hustru til Ramiro II.
Oneca, dronning av León fra 926 til 931 som hustru til Alfonso IV.
Sancha, grevinne av Castilla som hustru til Fernán González.
Velasquita, gift 1. gang med greve Munio Vélaz av Álava,
                  gift 2. gang med Galindo av Ribagorza,
                  gift 3. gang med Fortún Galindez.
Munia.
Orbita.

    Etter at Sanches døde mens sønnen, Garcia, fremdeles var mindreårig, ble han etterfulgt av sin bror, Jimeno Garcés, som var gift med Todas søster Sancha.
    Da svogeren, kong Jimeno døde i 931, ble dronning Toda regent og verge for sin lille sønn, García Sánchez I. I 934 signerte Toda en traktat hvor hun lovet lojalitet til sin nevø, Abd-ar-Rahman III, og løslot gisler fra Banu Di n-Nun-klanen, mens kalifen bekreftet sønnen García's styre (dette har noen ganger blitt tolket som en handling fra kalifen for å frigjøre García fra morens direkte kontroll). Dette førte til opprøret i Falces av en greve Fortún Garcés, en "irriterende mann som hatet muslimer", og opprøret ble slått ned av Cordoba-styrker. Toda brøt traktaten i 937 og framtvang et straffefelttog.

    Hun forekommer flere ganger i kongelige "charter" (privilegiebrev, frihetsbrev), ved ekskludering av sin svigerdatter som var dronning fra 947 til 955, og igjen i 959. I 958 styrte hun sitt eget underkongedømme i området ved Degio og Lizarra, byer som ellers ikke er identifisert.»

    "
Interiør de la Mezquita de Córdoba. (Wikipedia).

  «Samme år interesserte hun seg for helsen til sin dattersønn, Sancho I av León, hvis fedme i stor grad var grunnen til at han ble detronisert. Toda ba om hjelp fra Abd-ar-Rahman III, kalifatet i Córdoba var kjent for sine leger. Kalifen sendte henne sin jødiske lege, Hasdai ibn Shaprut, som lovet å kurere Sancho under den forutsetning at Toda besøkte byen Córdoba. Derfor ankom Toda, sønnen García Sánchez I av Pamplona og barnebarnet, Sancho I fra León sammen med adelsmenn og geistlige til Córdoba, hvor de ble mottatt med full ære og mye pomp. Denne kristne dronnings ankomst til hovedstaden i et islamsk kalifat forsterket Abd-ar-Rahman III's prestisje blant undersåttene, og regnes som et landemerke i middelalderens diplomati. Sanchos medisinske behandling var vellykket, og han ble "lindret fra sin overdrevne korpulens."

    Toda var en energisk diplomat som arrangerte politiske ekteskap for sine døtre blant de konkurrerende kongedømmene og adelen i det kristne Iberia. Hun døde i 958.» 2

 

  1. Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 932. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 75.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26