Onneca Fortúnez av Pamplona
0850?-(0890..)
Prinsesse.

>
ff
García Íñiguez av Pamplona. Født omkring 810. Død 882. Konge.
     
f
Fortún Garcés den Enøyde av Pamplona. Død 922. Konge.
m
Auria av Pamplona. Dronningkonsort.

Onneca Fortúnez av Pamplona. Født omkring 850. Død etter 890. Prinsesse.
Gift omkring 882 Aznar Sánchez av Larraun. Señor de Larraún.
Født før 860.
Toda Aznárez av Pamplona. Død 15.10.958.
Dronningkonsort.

Biografi - Biography

Prinsesse.
Født omkring 850.
Død etter 890.

    Onnecas historiske betydning stammer fra det faktum at hun ga en viktig genealogisk kobling mellom de muslimske kalifene i Córdoba (Umayyad-dynastiet) og de kristne kongene av Pamplona, samt mellom de to første kongelige dynastiene i Pamplona ((Íñiguez-dynastiet og Jiménez-dynastiet). (Wikipedia).

    "
Slektstre som viser forholdet mellom Onneca og hennes nærmeste slektninger. Heltrukkede linjer indikerer nedstigning, mens horisontale stiplede linjer indikerer ekteskap. Navnene på de tre dynastiene som Onneca var direkte knyttet til er med store bokstaver: Íñiguez-dynastiet hun ble født inn i og giftet seg inn i, Umayyad-dynastiet hun giftet seg inn i, og Jiménez-dynastiet som hennes to kristne døtre giftet seg med. (Wikipedia).

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Onneca Fortúnez eller Iñiga Fortúnez (* 848/850 - † etter 890) var en baskisk prinsesse fra kongeriket Pamplona, senere kjent som Kongeriket Navarra.
    Hun var datter til Fortún Garcés av Pamplona († 922) og hans hustru Auria.

    Ved Onnecas fødsel, som skjedde mellom 848 og 850, var den iberiske halvøy stort sett dominert av det muslimske umayyad-dynastiet. Bare de nordlige kongedømmene Asturias, Pamplona og den pyreneiske terskelen forble under kontroll av kristne herskere. Onneca tilhørte Íñiguez-dynastiet, oppkalt etter hennes oldefar, Íñigo Arista, som grunnla kongeriket Pamplona.

    Hun var gift med Aznar Sánchez av Larraun

    Onneca og Aznar hadde barna:
Sancho.
Toda († etter 970), gift med Sancho I Garcés († 925), konge av Pamplona.
Sanchaz, gift med Jimeno Garcés († 931), konge av Pamplona.»

    Det råder usikkehet når det gjelder Onnecas ekteskap og om hvorvidt det er tale om en eller to personer.

    Fra svensk Wikipedia (oversatt):
  «Onneca Fortúnez, (* ca. 850 - † etter 890), var en prinsesse av Pamplona (Kongeriket Navarra).

    Hun giftet seg med Emir Abdallah ibn Muhammad ca. 862 i et politisk ekteskap som ble sett på som en allianse mellom Spanias kristne og muslimske dynastier. I Córdoba konverterte hun til islam og adopterte navnet Durr.
    Hun skal også ha vært gift med Aznar Sánchez av Larraun og hatt flere barn i dette ekteskapet. Historikere kan imidlertid ikke ordne opp i kronologien til de to ekteskapene, og det er mulig at de faktisk er to forskjellige personer.»

    "
Emiratet Córdoba i 929 (grønn farge) (Wikipedia).

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «I følge "Códice de Roda" giftet Onneca Fortúnez seg først med Abdullah ibn Muhammad al-Umawi av Córdoba og senere med Aznar Sánchez av Larraun, som hun hadde tre barn med, inkludert dronningkonsort Toda av Pamplona og kong Sancha av Pamplona.
    Imidlertid har det blitt stilt spørsmål ved rekkefølgen av Onnecas ekteskap.
    De samme gjelder hvorvidt det var Fortúns datter, Onneca som giftet seg med Abdullah.»

  «Ekteskap med Emir Abdullah.
    Onnecas far, Fortún Garcés, den daværende tronarvingen til Pamplona, ble tatt til fange i 860 i byen Milagro under en straffekspedisjon ledet av Muhammad I, den muslimske emiren i Córdoba, mot det lille kongeriket Pamplona. Ekspedisjonen resulterte i ødeleggelsen av det kristne kongedømmets territorium og de muslimske styrkene tok tre slott i beslag. Fortun Garcés, med tilnavnet al-Anqar av muslimene fordi han var enøyd, ble ført til Córdoba hvor han ble holdt i to tiår i "forgylt" fangenskap. Det er ikke kjent når eller hvordan hans datter, Onneca, kom til Córdoba, om hun ble tatt til fange sammen med ham eller sendt for å være sammen med ham ved emirens hoff på et senere tidspunkt.
    Hun ble gift med Muhammad I's sønn Abdullah ca. 862/863. Onneca var antagelig fremdeles tenåring da hun fødte Abdullah en sønn ved navn Muhammad i 864. Som hustru til Abdullah ble Onneca kjent som Durr. Ifølge noen kilder konverterte hun til islam.
    I tillegg til Muhammad fødte Onneca Abdullah to døtre: al-Baha 'og Fatima den Yngre. Abdullah ble emir i 888, og Onnecas sønn Muhammad ble utnevnt til tronarving. Imidlertid ble Muhammad myrdet av sin yngre halvbror al-Mutarrif 28.01.891. Det er uenighet blant historikere om hvorvidt al-Mutarrif handlet alene eller etter tilskyndelse fra hans far Abdullah. Al-Mutarrif selv ble halshugget i 895 etter ordre fra faren. Derfor ble Muhammeds sønn Abd-ar-Rahman, født tre uker før farens drap, den som etterfulgte sin farfar Abdullah som emir i Córdoba. Nevnt i Vesten som Abd-ar-Rahman III, forfremmet han seg selv senere til posisjonen som kalif. Onneca var altså farmor til Abd-ar-Rahman III's far, som arvet europeiske ansiktsdrag, blå øyne og lys rødlig hår fra henne så vel som fra moren Muzna fra Pyreneene (sannsynligvis baskisk) noe han forsøkte å endre (gjennom hårfarging) for å se mer typisk arabisk ut.

    Problematisk ekteskapskronologi – Aznar Sánchez de Larraun.
    "Códice de Roda", den eneste kilden som omtaler Onnecas kristne ekteskap, plasserer hennes ekteskap med fetteren Aznar Sánchez de Larraun i tid før hennes ekteskap som enke med Abdullah av Córdoba. Basert på dette utviklet den franske historikeren Évariste Lévi-Provençal en kronologi for Onnecas liv som plasserte hennes fødselsdato omkring 835. Lévi-Provençal mente at Onneca ikke fulgte faren da han kom tilbake til Pamplona i 882, enten fordi hun allerede var død, eller fordi hun hadde konvertert til islam og valgte å forbli i Abdullahs harem. En slik kronologi er imidlertid problematisk da den innebærer at Onnecas barn med Aznar ble født før eller bare kort tid etter at hennes far ble fanget i 860, og dermed måtte Onnecas datter Toda Aznárez være i sekstiårene ved tidspunktet for sønnen García Sánchez I's fødsel (som er kjent å ha skjedd i enten 919 eller 922), og nær hundre år ved tidspunktet for hennes besøk 958 i Córdoba. Derfor har de fleste historikere som har behandlet spørsmålet, konkludert med at Códice de Roda tok feil med hensyn til rekkefølgen av Onnecas to ekteskap, at hun faktisk kom tilbake til Pamplona med sin far og først ved det tidspunktet giftet seg med Aznar Sánchez. Dette vil tillate at hennes fødsel fant sted et tiår senere, og at hennes datter kunne flyttes tilbake minst to tiår.
    Etter denne modifiserte tidslinjen ville Onneca omkring 880, etter to tiår i Córdoba, ha forlatt sin muslimske familie og returnert med sin far til Pamplona (noe han snart skulle lykkes med) og kort tid deretter ha giftet seg med Aznar Sánchez, og sammen med ham få en sønn og to døtre – Sancho, Toda og Sancha – sannsynligvis født mellom 880 og 890: Sønnen Sancho Aznar er bare kjent fra "Códice de Roda", og han kan ha dødd ung. Døtrene Toda og Sancha skulle begge bli dronninger av Pamplona ved å gifte seg in i Jiménez-dynastiet, som kom til makten i 905 etter å ha fortrengt Onnecas far, Fortún Garcés, fra tronen. Toda giftet seg med Sancho I Garcés, og forenet dermed kongehusene "Íñiguez" og "Jiménez". Todas søster Sancha ble gift med Sancho I Garcés' bror og etterfølger Jimeno Garcés som senere ble drept i Frankrike av sønnen García Jiménez.
    I et mer innholdsrikt avvik fra Roda-genealogien konkluderer historikeren Alberto Cañada Juste med at de kronologiske utfordringene er overveldende. I stedet for bare å endre rekkefølgen til Onnecas ekteskap, hevder han at identiteten til den kristne prinsessen som dro til Córdoba har blitt forvekslet av Roda-kilden mellom to Pamplona-prinsesser i påfølgende generasjoner som begge giftet seg med menn ved navn Aznar. I stedet for at det var Onneca Fortúnez – enken etter Aznar Sánchez av Laron – antyder han at Pamplona-kvinnen som dro til Córdoba var hennes tante på farssiden, Onneca Garcés, tidligere hustru til Aznar Galíndez II, greve av Aragon.» 1

 

  1. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26