Auria av Pamplona

Dronningkonsort.

>
       
   

Auria av Pamplona. Dronningkonsort.
Gift Fortún Garcés den Enøyde av Pamplona. Konge.
Død 922.
Onneca Fortúnez av Pamplona. Prinsesse.
Født omkring 850.
Død etter 890.

Biografi - Biography

Dronningkonsort.

Levde 848.
    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Auria – også kjent som Oria – var en tidlig dronningkonsort av Pamplona. Hun er bare kjent fra en enkelt historisk kilde, "Códice de Roda". Denne oppgir bare hennes navn, men nevner ikke hennes foreldre.

    Hennes udokumenterte opprinnelse har vært utsatt for motstridige spekulasjoner.

     Historikeren og professoren Antonio Rei har fremmet en hypotese om at hun kunne ha vært barnebarn til Musa ibn Musa ibn Qasi, mens genealogen Christian Settipani nevner den samme samt to andre alternativer som hennes mulige foreldre.

    Hun giftet seg med kong Fortún Garcés av Pamplona, som døde i 922.

    I følge "Códice de Roda" hadde de følgende barn:
Íñigo Fortúnez, gift med Sancha Garcés, datter til
                                         García Jiménez av Pamplona og Onecca "rebell av av Sancosa".
Aznar Fortúnez; lite er kjent om ham.
Velasco Fortúnez, som hadde tre barn:
    Jimena Velásquez, gift med Íñigo Garcés, sønn til García Jiménez av Paloma.
    Toda Velásquez.
    Sancha Velásquez.
Jiménez av Pamplona.
Lope Fortúnez.
Onneca Fortúnes (* ca. 848 - † etter 890).

    I følge "Códice de Roda" giftet Onneca Fortúnez seg først med Abdullah ibn Muhammad al-Umawi av Córdoba og senere med Aznar Sánchez av Larraun, som hun hadde tre barn med, inklusive dronningkonsort Toda av Pamplona og kong Sancha av Pamplona.
    Imidlertid har det blitt stilt spørsmål ved rekkefølgen av Onnecas ekteskap.
    De samme gjelder hvorvidt det var Fortúns datter, Onneca som giftet seg med Abdullah.» 1

 

  1. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26