Kari Hansdatter Digre
1740?-1775

>
ff
Anders Larsen Forset Sørstu'u/Sørløkken. Født omkring 1671. Død omkring 1712 på Sørløkken, Budal, Singsaas Haltdalen (ST). Festebonde.
fm
Guru Ingebriktsdatter.
mf
Hans Ingebriktsen Engan. Født omkring 1669. Død 1728 på Engan, Singsås, Haltdalen (ST). Festebonde.
mm
Kari Pedersdatter Hammer. Født omkring 1673 på Hammer, Børsa, Bryneset (ST). Død 1752 i Singsås, Haltdalen (ST).
f
Hans Andersen Forset/Digre. Født omkring 1700 på Sørstu'u, Forset, Singsås, Haltdalen (ST). Død 14.02.1773 på U'stu', Digre, Singsås, Haltdalen (ST). Festebonde.
m
Agnis Hansdatter Engan. Født omkring 1709 på Engan, Singsås, Haltdalen (ST). Død 14.02.1773 på U'stu', Digre, Singsås, Haltdalen (ST).

Kari Hansdatter Digre. Født omkring 1740 på Digre, Singsås, Haltdalen (ST). Død 1775 på Grøt, Haltdalen (ST).
Gift 19.07.1772 i Haltdalen, Haltdalen (ST) 1 Ole Larsen Grøt. Gårdbruker.
Født omkring 1740.
Død 21.08.1825 på Grøt, Haltdalen (ST).
Begravet 28.08.1825 i Haltdalen, Haltdalen (ST). 2
Agnis Olsdatter Grøt. Født 1772 på Grøt, Haltdalen (ST).
Døpt 26.01.1772 i Haltdalen, Haltdalen (ST). 3
Død 25.03.1855 på Grøt, Haltdalen (ST).
Begravet 01.04.1855 i Haltdalen, Haltdalen (ST). 4

Biografi - Biography

Født omkring 1740 på Digre, Singsås, Haltdalen (ST).
Død 1775 på Grøt, Haltdalen (ST).

    Kari og Ole hadde følgende barn:
1772: Agnes, gift med Petter Pettersen. Agnes døde i 1855.
1774: Anne, gift med Ole Arntzen Fættrøen. Hun fikk Tronsaune i arv. Anne døde i 1841.

    «Ole Grødts daatter n: Anne» ble døpt 3. søndag i Advent i 1774. Faddere var Susanne Brinckman, Christiana Sørensdatter, Berit Bersvendsdatter Hexsum, Joen Grødt, Bersvend Drøyvold og Anders Berntsen (Kirkebok nr. 1, folio 76, nr. 83).

    Det ble avholdt skifte etter Kari på gården Grøt 27.11.1775. Ifølge skiftet døde hun «først i denne måned». Jeg har ikke funnet denne innførsel i kirkeboken.

    "
Skifteprotokoll Gauldal sorenskriveri nr. 5 (1772-1777), folio 514a.

    Sammendrag av Einar Aas (1884-1949):
  «Anno 1775 den 24 Nov. blev paa Gaarden Grødt holdt lovlig Registrerings- og WurderingsForretning til Skifte og Deeling efter Opsidderens Sønnekone, Kari Hansdat. Digre, som ved Døden er afgangen først i denne maaned. Denne Forretning saavel til Stervboets Creditorer, som og det overskydende til Skifte og Deeling mellem igjenlevende Enkemand Ole Larsen Grødt paa den ene og hans med afdøde Hustrue udi fælles Ægdeskab sammen aflede Børn paa den anden Side, som var tvende døttre.
    Sc: Agnise Olsdatter 4 Aar.
           Anne Olsdatter 1 aar.
    Ved denne Forretning var tilstede Enkemanden Ole Larsen samt Faderen Lars Olsen.
    Boets Formue 155 Rd.».

    "
Skiftekort, Gauldal sorenskriveri, 1723-91, side 1313.

    Hennes mann, Ole, giftet seg imidlertid på nytt i 1782, så alt tyder på at opplysningen er korrekt. 5

 

  1. Kirkebok Haltdalen nr. 1: «Trolovede», folio 111, nr. 16; «Copulerede», folio 208, nr. 6.
  2. Kirkebok Haltdalen nr. 3: Døde Mandkjøn», folio 100, nr. 2.
  3. Kirkebok Haltdalen nr. 1: «Babt», folio 68, nr. 6.
  4. Kirkebok Haltdalen nr. 6: «D. Begravede og Dødfødte», folio 182, nr. 7
  5. Skifteprotokoll Gauldal sorenskriveri nr. 5 (1772-1777), folio 514a. Skiftekort, Gauldal sorenskriveri, 1723-91, side 1313. Jens H. Nygård: Haltdalen og Haltdalingen, side 263. Singsåsboka, Bind II, side 221.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30