Agnis Olsdatter Grøt
1772-1855

>
ff
Lars Olsen Grøt. Født 1708. Død 22.03.1779 på Grøt, Haltdalen (ST). Gårdbruker.
fm
Anne Jonsdatter Heksem/Grøt. Født omkring 1719. Død 1803 på Grøt, Haltdalen (ST).
mf
Hans Andersen Forset/Digre. Født omkring 1700 på Sørstu'u, Forset, Singsås, Haltdalen (ST). Død 14.02.1773 på U'stu', Digre, Singsås, Haltdalen (ST). Festebonde.
mm
Agnis Hansdatter Engan. Født omkring 1709 på Engan, Singsås, Haltdalen (ST). Død 14.02.1773 på U'stu', Digre, Singsås, Haltdalen (ST).
f
Ole Larsen Grøt. Født omkring 1740. Død 21.08.1825 på Grøt, Haltdalen (ST). Gårdbruker.
m
Kari Hansdatter Digre. Født omkring 1740 på Digre, Singsås, Haltdalen (ST). Død 1775 på Grøt, Haltdalen (ST).

Agnis Olsdatter Grøt. Født 1772 på Grøt, Haltdalen (ST). Død 25.03.1855 på Grøt, Haltdalen (ST).
Gift 07.07.1793 i Haltdalen, Haltdalen (ST) 1 Petter Pettersen Ramnan Ustgaarden/Øster Aunet/Grøt. Bonde og landvern.
Født 1763 på Ustgården, Ramnan, Ramlogårdene, Haltdalen (ST).
Døpt 08.08.1763 i Haltdalen, Haltdalen (ST). 2
Død 18.12.1840 på Grøt, Haltdalen (ST).
Begravet 25.12.1840 i Haltdalen, Haltdalen (ST). 3
Ole Pettersen Aas. Inderst, husmann med jord, skindfeltmaker.
Født 1799 på Grøt, Haltdalen (ST).
Døpt 01.12.1799 i Haltdalen, Haltdalen (ST). 4
Død 19.04.1878 på Vasilimoen Østre, Vasili, Malvik (ST).
Begravet 01.05.1878 i Malvik (ST). 5

Biografi - Biography

Født 1772 på Grøt, Haltdalen (ST).
Døpt 26.01.1772 i Haltdalen, Haltdalen (ST). 6
Død 25.03.1855 på Grøt, Haltdalen (ST).
Begravet 01.04.1855 i Haltdalen, Haltdalen (ST). 7

    Agnis var datter til Ole Larsen Grøt og Kari Hansdatter fra Digre.


  "

  "
Kirkebok Haltdalen nr. 1, Kronologisk liste, folio 68a, nr. 7.

    «Holtaalen babt 1772: Dom 3te p. Ephiph (3. søndag etter Hellige tre Kongers dag): Ole Larsen Grøtis Daatter N. Agnis».
    Faddere var Mathus(?) Drøyvolden, Berith Jonsdatter Grødt, Berith Hansdatter Digre, Ole Biørgand, Te.. Johansen Biergund og Peder Grødt.

    Agnis Olsdatter Grødt ble konfirmert «Dom. Jubilate» 1790 i Holtaalens kirke, 19 år gammel.

    Agnis og Petter hadde følgende barn:
1798: Peter.
1799: Ole.
1802: Jon.
1811: Kari.

    1798 Holtaalen: «Dom 2 p Epiph. Døbt Peter Grødts Søn Peter». Faddere var Tron Biørgum, Ole Engen, Svend Drøyvold, Aleth Drøyvold, Anne Grødt og Lucie Ysat(?) (Kirkebok nr. 1, folio 132, nr. 3).
    1802 Holtaalen: «Dom 3 p Ephiphan Døbt Peter Grødts Søn Jon». Faddere var Anders Biørgum, Eric Hexum, Jørgen Ramloe, Kiersti Ramloe og Berit Hexum (Kirkebok nr. 1, folio 142, nr. 4).
    1811 Holtaalen: «3. søndag i fasten D Peter Pedersen Grødts og Kone Agnis Olsd. Pigebarn Kari». Faddere var Giertrud Biørgum, Chersti(?) Drøyvold, Chersti(?) Biørgum, Johan Hexum, T..en Hexum og Søhren Megaard (Kirkebok nr. 2, folio 30).

    Ved folketellingen i 1801 var Agnis 28 år gammel.

    Agnis var meget flink i håndarbeid, særlig til å lage sprang på puter o.l., disse ble kalt «Agnessprang».

  "
Kirkebok holtaaalenk nr. 6, 1846-59: «D. Begravede», folio 1816b nr. 7.

    «Lægdelem Agnis Olsd.» på Grødt døde i 1855, 83 år gammel.
    Et «lægdelem» var en fattig som gikk på legd. På landsbygden ble gårdene inndelt i legder, og bøndene hadde plikt til å underholde de fattige på omgang. 8

 

 1. Kirkebok Haltdalen nr. 1: «Trolovede», folio 121, nr. 6; «Copulerede, folio 217, nr. 12.
 2. Kirkebok Haltdalen nr. 1: «Døbte», folio 42a, nr. 54.
 3. Kirkebok Haltdalen nr. 5: «D. Begravede og Dødfødte», folio 247, nr. 15.
 4. Kirkebok Haltdalen nr. 1: «Døbte», folio 136a, nr. 51.
 5. Kirkebok Strinda Malvik nr. 7: «E. Døde», folio 216, nr. 4.
 6. Kirkebok Haltdalen nr. 1: «Babt», folio 68, nr. 6.
 7. Kirkebok Haltdalen nr. 6: «D. Begravede og Dødfødte», folio 182, nr. 7
 8. Kirkebok Haltdalen nr. 1: «Confirmerede», folio 254, nr. 2. Folketellingen for 1407 Holtaalen (Haltdalen) i 1801. Jens H. Nygård: Haltdalen og Haltdalingen, side 263.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30