Jens Saksesen Aas
1741?-1815
Gruvearbeider / bonde.

>
ff
Henning Jakobsen Kirkvold. Født omkring 1671 på Østbyhaug Østre (Haugen), Østby-grenda, Tydal (ST). Død 1757 i Møsjødalen, Stugudal, Tydal (ST). Soldat, festebonde.
fm
Ingeborg Saksesdatter Kirkvold.
mf
Ole Bjørnsen Gresli Vestre (Jensgården). Født omkring 1665 fra Gresli Vestre (Jensgården), Gresli, Tydal (ST). Død omkring 1731 på Gresli Vestre (Jensgården), Gresli, Tydal (ST). Gårdbruker, leilending, takstmann.
mm
Maren Jensdatter (?).
f
Sakse Henningsen Kirkvold. Født omkring 1704 på Østbyhaug Østre (Haugen), Østby-grenda, Tydal (ST). Død 1795 på Kirkvold, Tydal (ST). Festebonde.
m
Anne Olsdatter Kirkvold. Født omkring 1704. Død 1766 på Kirkvold, Tydal (ST).

Jens Saksesen Aas. Født omkring 1741 på Kirkvold, Tydal (ST). Død 04.02.1815 på Jenshaugen, Aas, Tydal (ST). Gruvearbeider / bonde.
Gift 12.07.1772 i Tydal (ST) 1 Lisbet Olsdatter Aas. Født omkring 1745.
Død 05.07.1810 på Jenshaugen, Aas, Tydal (ST).
Begravet 22.07.1810 i Tydal (ST). 2
Anne Lisbeth Jensdatter Aas. Født omkring 1779 på Jenshaugen, Aas, Tydal (ST).
Døpt 30.01.1779 i Tydal (ST). 3
Død 20.06.1858 på Bønsgarden, Aas, Tydal (ST).
Begravet 26.06.1858 i Tydal (ST). 4

Biografi - Biography

Født omkring 1741 på Kirkvold, Tydal (ST).
Gruvearbeider / bonde.
Død 04.02.1815 på Jenshaugen, Aas, Tydal (ST).
Begravet 1815 i Tydal (ST). 5

    Ås-grenda er den største samling bosteder i Tydal. Innmarka strekker seg fra Østby i øst mot Svelmo i vest og går ned til Nea i sør i ei ganske bratt li. Skogen som hører til ligger i teiger nord for innmarka mot Lødølja elv samt sør og øst for Nea. Setrer og slåttstrekninger har brukerne i Ås langs Tya, ved Mosjøen og Stuesjøen, samt på Ånøya ved Nea.
    Selve navnet er et terrengnavn, og disse navn regnes som de eldste og mest opprinnelige.

  "
«Slekts»-gårder i Tydalen: Lunden, Bønsgården (Haugen Øvre) og Jenshaugen (Haugen nedre) ligger i Ås-grenda, Østby øst-nordøst for disse og Kirkvollen ved nedre del av Tya.

    Bønsgården og Jenshaugen i Tydalen kalles i matrikkelen Haugen øvre og Haugen nedre. Navnet Bønsgården kommer av at navnet Bjørn har forekommet ofte på gården. Det har vekslet mellom Ingebrigt og Bjørn. Bønsgården som den var før delingen kan med noenlunde sikkerhet følges tilbake til først på 1700-tallet. I matrikkelen fra 1723 heter brukeren Ingebrigt, skyld 1 ort 12 marklag. I tiden mellom 1746 og 1762 deles Bønsgården i Haugen øvre og Haugen nedre mellom de to brødrene Peder og Ole Ingebrigtsen. I Peder Hansens manntall for 1762 er det nemlig særskilte lister for hvert tun. Haugen Nedre som lå rett ned for Bønsgården blir senere kalt Jenshaugen. Begge bruk var på dette tidspunkt leilendingsbruk under Schøller-familien i Trondheim.

    I 1762 var Jens gruvearbeider i henhold til Peder Hansen Gresliens manntall fra det året.

    Fra 1765 tjenestegjorde Jens som skiløpersoldat. Han tjenestegjorde som skisoldat i 15 år og avmønstret 30.06.1780.

  "
Kirkebok Selbu-Tydal nr. 2, 1776-90: «Kronologisk liste», folio 48a og 50b.

    Jens Saxesøn og Pige Lisbeth Olsdatter ble trolovet i Thydalen «Dom Invocavit» (1. søndag i fasten) og «copulered» 4. søndag etter Trefoldighet i 1772.

    I 1790 heter det: «Ingebrigt Bjørnsen (1737-1803) og Jens Saksesen (1742-1815) skyld 1 ort 12 marklag. Ole Ingebrigtsen og kona Kari Olsdatter ble ikke på gården, men deres eldste sønn Ingebrigt (født i 1761) er nevnt som husmannsfolk under Jenshaugen, og dette tyder på at de bodde i området ved Jenshauggjardet, eller det tidligere tunet i Åsen. I 1802 fikk de bygsel på Sakrismo.

    Jens og kona Lisbet kom nå til Haugen nedre og overtok etter Ole og Kari. Fra den tid har gården hatt navnet Jenshaugen etter ham, og brukerne har skiftevis hett Jens og Ole.

  "
Folketellingen i 1801, 1664 Selbu prestegjeld, Tydal sogn, folio 185a.

    Ved folketellingen i 1801 bodde «Bonde og Gaardbeboer» Jens Saxesen (60 år) og hans kone Lisbet (56 år) på Aas. Anne (28 år og ugift), Ole (26 år), Saxe (24 år), Ane Lisbet (22 år), Jørgen (13 år) og Henning (11 år) bodde hjemme hos sine foreldre.

  "
Kirkebok Selbu nr. 3, 1801-15: «Kronologisk liste», folio 113b.

    Da Jens døde i 1815 var han 73 år gammel. «Thydalen: Jens Saxesen Aas død d 4. Febr. 73 aar gl». 6

 

 1. Kirkebok Selbu nr 2: «Trolovede», folio 48; «Copulerede», folio 51.
 2. Kirkebok Selbu nr. 3: «Døde», folio 142.
 3. Kirkebok Selbu nr. 2: «Døbte», folio 257; «Confirmerede», folio 172.
 4. Kirkebok Selbu nr. 6: «D. Begravede og Dødfødte», folio 414, nr. 17.
 5. Kirkebok Selbu nr. 3: «Døde», folio 214.
 6. Folketellingen for 1404 Sælboe i 1801. Tydalsboka, Bind 2, side 196-199, 209. Bygdebok for Tydal, Bind 3, side 396-397, 408-409.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30