Anne Olsdatter Kirkvold
1704?-1766

>
ff
Bjørn Olsen Gresli Vestre (Jensgården). Født omkring 1629 på Gresli Vestre (Jensgården), Gresli, Tydal (ST). Død omkring 1691 på Gresli Vestre (Jensgården), Gresli, Tydal (ST). Gårdbruker.
     
f
Ole Bjørnsen Gresli Vestre (Jensgården). Født omkring 1665 fra Gresli Vestre (Jensgården), Gresli, Tydal (ST). Død omkring 1731 på Gresli Vestre (Jensgården), Gresli, Tydal (ST). Gårdbruker, leilending, takstmann.
m
Maren Jensdatter (?).

Anne Olsdatter Kirkvold. Født omkring 1704. Død 1766 på Kirkvold, Tydal (ST).
Gift Sakse Henningsen Kirkvold. Festebonde.
Født omkring 1704 på Østbyhaug Østre (Haugen), Østby-grenda, Tydal (ST).
Død 1795 på Kirkvold, Tydal (ST).
Begravet 11.10.1795 i Tydal (ST). 1
Jens Saksesen Aas. Født omkring 1741 på Kirkvold, Tydal (ST).
Gruvearbeider / bonde.
Død 04.02.1815 på Jenshaugen, Aas, Tydal (ST).
Begravet 1815 i Tydal (ST). 2

Biografi - Biography

Født omkring 1704.
Død 1766 på Kirkvold, Tydal (ST).
Begravet 13.01.1766 i Tydal (ST). 3

    Anne var trolig datter til
Ole Bjørnsen Gresli Vestre (Jensgården) (ca.1665 - ca.1631) og
Maren Jensdatter.

    Ifølge «Tydalsboka», bind 2, side 282 og «Bygdebok for Tydal», bind 4, side 158, giftet brødrene Sakse og Anders seg med hver sin datter till en Ole Jonsen på Kirkvold.
    Den nevnte Ole Jonsen er ikke funnet som bruker på Kirkvold. Jeg mistenker at det hele er en etterkonstruksjon basert på at både Sakse og Anders var gifte med Olsdøtre og at en Jon brukte Kirkvold i 1723 og 1727.

    Anne giftet seg med Sakse Henningen i hans 2. ekteskap. Sakse var sønn til Henning Jakobsen som overtok Kirkvold omkring 1712.

    Sammendrag av Einar Aas (1884-1949):
  «Forlovede 1ste Pinsedag 1729.
Saxe Henningsen Østby og Kari Joensdatter Kirchvold
Forlovere: Ole Græslien og Joen Aas
    Saxe Henningsen gift 2den Gang med
Ane Olsdatter Græslie.»

    Astrid Ryen i forum.arkivverket.no 30.11.2013:
        Tema: «Liste over manglende kirkebøker og skifteprotokoller».
  «At kirkebøker er gått tapt, fremgår ikke alltid av sognehistorikken. Det gjelder ministerialboka 1699-1738 Selbu og Tydal. Presten i Selbu utførte kirkelige handlinger i Tydal ca 4 ganger i året. De 4-5 første årene fra 1699 føres presten inn dåp etc i ministerialboka. Men så er det stopp, det man kan lese iministerialboka er at presten har vært i Tydal og har ført inn alle ministerialia i kirkebok for Tydal. Men denne kirkeboka må ha gått tapt uten at jeg har sett dette nevnt noe sted?»

    Er det mulig at den aktuelle kirkeboken for Tydal var tilgjengelig ved Statsarkivet i Trondheim før krigen?
    Min firemening i Trondheim, gullsmed Einar Aas, har sendt meg et antall avskrifter fra en kirkebok for Tydal mellom 1699 og 1737 som tydeligvis ikke er gjengitt i den motsvarende digitaliserte kirkebok for Selbu og Tydal sogn (Ministerialbok nr. 695A01).
    Forlovelsen og giftemålet nevnt ovenfor er blandt de avskrifter som ikke er med i den digitaliserte kirkeboken.
    Avskriftene er foretatt av hans morfar (Einar Aas 1884-1949), trolig i 1930-årene. Et antall andre avskrifter han har foretatt (senere kirkebøker, skifter o.l.) er perfekt transkribert, så jeg er overbevist om at hans notater er korrekte, men at den aktuelle kirkebok for Tydal sogn ikke senere er digitalisert. Så langt jeg kan se er det stort sett ingen innførsler fra kirken i Tydal i den digitaliserte kirkeboken nevnt ovenfor.

    På Gresli Vestre (Jensgården) hadde Ole Bjørnsen og Marit Jensdatter i følge «Bygdebok for Tydal» 5 barn hvorav to het Anne, født henholdsvis ca. 1704 og ca. 1713. Den første oppgis i «Bygdebok for Tydal» å være gift med en Ingebrigt (Olsen?) [i et første ekteskap?], men at det ikke vites noe mer om denne familien.
    Den andre Anne er oppført uten ytterligere kommentarer.
    Opplysningene er hentet fra skiftet etter Ole Bjørnsen avholdt 18.06.1731.
    Ser vi til aldersforskjellen mellom Sakse og hans bror, Anders, og at de skulle være gift med hver sin søster Anne med samme aldersforskjell, passer dette ganske bra. Særlig om beakter giftet dokumentert ovenfor.

    Anne og Sakse hadde følgende barn (minst):
Ca. 1737: Ole, gift med Ingeborg Pedersdatter Græsli. Ole døde i 1805.
Ca. 1738: Henning, gift med Anne Eriksdatter Stuedal. Henning døde i 1821.
Ca. 1742: Jens, til Jenshaugen. Han var grubearbeider i 1762. Jens døde i 1815.
Ca. 1743: Ingebrigt, gift med enke Anne Lisbet Johannesdatter Aas.
                                Han var grubearbeider i 1762 og døde i 1801.
Ca. 1746: Bernt, gift med Marit Larsdatter Moan. Bernt døde i 1794.
Ca. 1750: Jon, gift med Sigrid Johannesdatter. Jon døde i 1803.

    "
Kirkebok Selbu nr. 2: 1757-1801, Kronologisk liste, 1766, bilde 120.

    Anne Olsdatter Kirchvold ble begravet «Die Lucharist» (mellom 12. og 19. januar i 1766, antagelig 20. dag jul, dvs. 13. januar), 62 år gammel.

    "
Skifteprotokoll Strinnda og Selbu sorenskriveri nr. 5 (1760-66), folio 609b.

  «Anno 1766, den 24d Marty blev skifte holt paa Gaarden Kierkewold i Tydallens Annex og Selboe Præstegield efter afgh: Ane OlsDater, som foruden hendes igienlevende Enkemand Saxe Henningssen har med hannem efterladt Sig 5 Børn Sc: 1. Ole Saxessøn 29 aar gl: 2. Jens Saxessøn 27 aar gl: 3 Ingebrigt Saxessøn 26 aar gl: 4. Bernt Saxessøn 23 aar gl: og 5. Joen Saxessøn gl: 15 aar gl:
    Tikstede til denne Forretning var indkald .. Enkemanden og Arvingenre med ... og formynder samt ...» 4

 

  1. Kirkebok Selbu nr. 2: 1757--1801, Kronologisk liste, 1795, folio 181a-181b..
  2. Kirkebok Selbu nr. 3: «Døde», folio 214.
  3. Kirkebok Selbu nr. 2: 1757-1801, Kronologisk liste, 1766, bilde 120.
  4. Skifteprotokoll Strinnda og Selbu sorenskriveri nr. 5 (1760-66), folio 609b. Tydalsboka, Bind 2, side 283. Bygdebok for Tydal, Bind 4, side 79, 157-159.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30