??? Haldorsdatter

>
ff
Sigurd Haldorsen Listad. Født omkring 1345. Død før 1429.
fm
Sigrid Sigmundsdatter.
   
f
Haldor Sigurdsen Blakar. Født omkring 1380. Død omkring 1461.
 
Gift Henning Guttormsen Blakar av Vaaben. Væpner. Kongens ombudsmann.
Død etter 1475 på Blakar, Lom (OP).
Birgitte Henningsdatter Blakar. Hustru.

    Hennes navn er ikke kjent, men hun var datter til Haldor Sigurdsen Blakar (~1380 - ~1461).

    Med Henning hadde hun følgende barn (minst):
En sønn som nevnes i 1516, uten etterslekt.
Birgitte, gift med Lasse [Olavsen?] Blakar [Munk].
Em datter gift med Stein [Dart?]. De hadde sønnen Henning som nevnes i 1519. 1

 

  1. Engebret Hougen: «Sammenhengen mellom våre bondeslekter og våre middelalderætter», manuskript (1951), side 121. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind I (1953), side 54-55. Geirr I. Leistad: «Nesøya og Nesøygodsets eiere i middelalderen og tidlig nytid», Asker og Bærum Historielag, skrift nr. 37 (1997), side 318-19.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30