Eirik Østensen [Bratt]
-(..1572)

ff
Guttorm Endridsen Bjølstad [Bratt]. Født omkring 1435. Død omkring 1530.
fm
Cecilie Pedersdatter Skidaker.
   
f
Østen Guttormsen Bjølstad [Bratt]. Født omkring 1475 på Bjølstad, Heidal, Sel (OP). Død omkring 1545 på Bjølstad, Heidal, Sel (OP). Lagrettsmann.
m
Ukjent hustru.

Biografi - Biography

Levde 1563.

    Erik var trolig sønn til Østen Guttormsen [Bratt] (~1475 - 1545) i hans 3. ekteskap med en ukjent mor.

    I skiftet etter faren tilfalt Arnegard på Dovre Eirik.

    Denne gården hadde han pantet bort til broren Peder.

    Eirik var i 1557-58 svend på Akershus Slott under befalingsmannan, dansken Christjern Munk.

    Han er nevnt i 1563, men døde kort tid senere uten etterslekt.

    Utdrag fra Nils Stubs opptegnelser:
   16.06.1572:
    «Anno 1572 Sancte Botolffs affthenn paa Edzuald Lagtinngh: [p. 33].»
    «Skall the pendinge betallis som Peder Bratt haffde lontt oc Erich Brattis søster wiige tiill forne gardtt Arne gard som Erich Bratt hadde vtsett.
    Schall Knud Bagge [gift med Marthe Torsteinssdotter, Peder Østensens enke] och Erich Biølstad møde her paa Etzuald thenne same aars dag till widre proff och beuisning the haffue paa baade sider om Biølstad och hues arff.» 1

 

  1. H. J. Huitfeldt-Kaas: Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing 1572-1580, trykt 1895, side 18 (p. 33). Per Berg: «Kvar vart det av Brattgodset?», NST XI, hefte 4 (1948), side 331. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind II, side 105. Jan Eilert Jaatun: «Eystein Guttormsen Bratts ekteskap» i «Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog» 1985 og i Vest-Oppland Slektshistorielags Tidsskrift, 1989-1. side 37-40). Jakob Skjedvoll: «Den eldre Bjølstadslekta. Ei oversikt med utgangspunkt i tidlegare arbeid om emnet», Gudbrand 3/2008, side 120-132,

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29