Arne Sigurdsen Kleppe [List]
1440?-
Lensmann.

>
ff
Torstein Paalsen [List]. Født omkring 1375.
fm
??? Arnesdatter.
   
f
Sigurd Torsteinsen [List]. Født omkring 1405. Død omkring 1470.
 

Arne Sigurdsen Kleppe [List]. Født omkring 1440. Lensmann.
Gift .
Anders Arnesen Harildstad. Født omkring 1480.

Biografi - Biography

Lensmann.
Født omkring 1440.

Levde 1497.
    Arne var sønn til Sigurd Torsteinsen [List] (~1405 - ~1470).

    "
På Kleppe var den kjente fjellkaren Jo Gjende født (Jo Tjøstolvson Kleppe 1794-1884). Hit kom Torbjørn Egner for å tegne og skrive historier, og hit kom en lang rekke norske kunstnere for å hente inspirasjon.

    Om den yngre gren av List-ætten, som nedstammer fra Sigurd Torsteinson Lists yngre søn kan fortelles at sønnen Arne bare hadde en sønn, Anders. Men fra de 3 sønnene til Anders stammer en meget stor slekt, agnatisk dog bare fra to av dem.

    Arne er antagelig identisk med den Arne Sigurdsen som var lensmann i Vågå i 1497 ifølge et diplom av 17. desember (DN III 1006), men sikkert er det ikke:
  «Allæ men som thetthæ breff sær hallær høræ kænnæs jak Lassæ Olson ok Guttorm Bratson Haldor Biornson Jnggælbrith Hændrikson logrætthæs mæn allær kænnæs vij thæs med varth opnæ breff ad Arnæ Viglæson kom a stæmnæ paa klukkare vollæn a Vaghæ fore Arnæ Siugurson lænsman var i nørdhra luthen Gudbransdalæn; krafdhæ fornemdhæ Arnæ Viglæson fram for læn(s)mannen vi skæligh vithnæ som saa hæthæ Guttorm Bratson Haldor Biornson Amund Gunnarson Jon Hændrikson ok Gunil Amundsdotther Sigrith Niels dotther. krafdhæ tha fornemdæ Arnæ thæm til paa retuisans vængnæ vm thæ noghon tidh visthæ hællær hørdhæ sith foreldher sighæ ad nordhræ Grofs (mæn) burdhæ hawæ ragh nordhær vm Snirlæ. .....»
Sammendrag:
Fire Lagrettemænd kundgjöre, at Arne Vigleikssön förte 6 Vidner for Lensmanden Arne Sigurdssön, hvilke alle stadfæstede, at Mændene paa nordre Grof aldrig havde havt Raak (Fægang) nordfor Snirle (Vaage).     En Arne Sigurdsen nevnes også som lagrettesmann i Vågå 29. desember 1489 eller 1490 i et diplom utstedt på Kvarberg (DN X 272):
  «For alle the dandhe men som thette breff hender helst for ath kommæ kendes wi syre Lawrenss Andersson soknæ prest a Waaghe Askild Odynsson Arnæ Syordsson ok Anderss Halwardsson swarne lagretes men a forde Wage ok Lwm kenness wi thet ath wi wore a Hwarberigh a forde Wage v dagh iwlæ sagom wi ok hørdhe ath Lasse Olsson fornøghedhe Arnæ Toresson xxx kørlagh i bøtthræ for sin søn Toræ som aff war taken gudh hans siel nadhe. Jtem hørdvm wi thet forde Arnæ gaff thinempder Lass Olsson qwith ok ledugher for forde bøtther ok vklawessløss for hwæriæ manne som paa thet mal kan tale. Til mere wissæ her om hengwm wi wore jnzeglæ nedhen fore thette breff. Scriptum anno dominj mcdlxxxx dagh ok stadh som forscreffuet staar.»
Sammendrag:
Laurens Anderssön, Sogneprest paa Vaage, og tre Lagrettemænd paa Vaage og Lom [blandt disse: Arnæ Syordsson] erkjende, at de saa, at Lasse Olssön betalte Arne Thoressön 30 Kyrlag i Böder for hans Söns, Thores, Drab, hvorfor Arne gav ham kvit og fri for al videre Tiltale.     Navnekombinasjonen hører til de mer sjeldne. Det er derfor ikke trolig at det forekom mer enn en person i samme bygd og til samme tid med samme navn. Samtidig vet vi at Arne Sigurdson [List] levde sammen med sin eldre bror på Kleppe. 1

 

  1. Engebret Hougen: «Av Haulde-ætt - Bondearistokrati i Gudbrandsdalen», NST XIII (1951-52), side 288, 291-93, 318.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30