Gudbrand Iversen Flatberg Ustgården
1669?-

    mf
Erich Iversen Flatberg Nordgården. Født omkring 1616. Lensmann.
 
f
Iver Gulbrandsen Flatberg Ustgården. Død omkring 1693 på Ustgården, Flatberg, Haltdalen (ST).
m
Magnild Erichsdatter Flatberg Ustgården.
Gift .
Magli Gudbrandsdatter. Født omkring 1701 på Ustgården, Flatberg, Haltdalen (ST).
Død 1759 på Flatbergeng, Ustgården, Flatberg, Haltdalen (ST).
Begravet 13.05.1759 i Haltdalen, Haltdalen (ST). 1

Biografi - Biography

Levde 1730 på Ustgården, Flatberg, Haltdalen (ST).

    I «Haltdalen og Haltdalingen» antas det at Gudbrand var sønn til Erich Ifuersen på Nordgården. Skiftet etter hans far viser imidlertid at han het Ifuer Gulbrandsen. Ifuer var imidlertid gift med Magnild Erichsdatter som rimeligvis var datter til nevnte Erich Iversen.

    "
Manntallet i 1701, 13 Gauldal fogderi, Holtaalen prestegjeld, Holtaalen sogn, folio 137..

    Under manntallet i 1701 har Gudbrand overtatt gården. Han er da 32 år, han har enda ingen sønner. Imidlertid hadde han drengen Zeiert Joensen, 28 år, på gården.

    "
Fogderegnskap Gauldal fogderi, Fogderegnskap 1711 - Ekstraskatter, 60 Hovedmanntall - Skoskatten 1711 - Bilde 77.

    "
Fogderegnskap Gauldal fogderi, Fogderegnskap 1712 - Tiende, bilde 381.

    Gudbrand hadde også gården når svenskene fór her i 1718-19. Gården har da overgått til Mølmandslekten. Mølmands enke eier 1 øre 6 marklag, Haldo Flatberg, Nordgården, eier 1 øre, og selv eier Gudbrand 6 marklag. Han har altså forbedret økonomien noe.

    Gudbrand led også skade av svenskene:


    "
Rentekammeret inntil 1814. Realistisk ordnet avdeling, Ki/L0012 8S10]: Kommisjonsforretning over skader påført allmuen nordafjells i krigsåret 1718. Taksering av skader i Holtaalen sogn i Holtaalen prestegjeld og,Gauldal fogderi, side 662.

«Skade paa gaardens huse 20 rdl.
8 tønner bygg 18 rdl.
6 tønner havre 9 rdl.
36 lass høy 18 rdl.
15 lass halm 7 rdl. 2 ort.
3 kjør 10 rdl. 2 ort.
8 ungnaut 16 rdl.
18 smaafe 9 rdl.
1 hest 5 rdl.
Gaardsredskab med videre 7 rdl. 3 ort 12 sk.
Seng, gang og linklær samt videre boskab og husgeraad 34 rdl. 2 ort 12 sk.
Sum 155 rdl. 2 ort 4 skill.»

    I 1723 står det om gården:
«Skoug til saugtømmer ets. og sætter udi Reedalen (skal nok være Ledalen), og nogenledis boemark».
Han betalte 12 skilling i engskatt.

    I 1730 er Gudbrand fremdeles bruker. Han er da 61 år gammel. Det ser ut til at det har gått tilbake med ham, for nå eier Mølmandsslekten hele gården. I Lægdsrullene i 1750 er ikke gården nevnt.

    Gudbrand hadde trolig datteren Magli som kom til Flatberg, Nordgården, og senere til Flatbergeng. Han hadde også sønnen Ole.

    Det var nok ikke særlig sterk ryggrad i denne slekten, i det siste hadde det gått tilbake her som i Nordgården. Begge gårdene kom ut av de gamle slektene. 2

 

  1. Kirkebok Haltdalen nr. 1, 1745-1804: «Døde og begravede» 1759, folio 155a, nr. 10.
  2. Manntallet i 1701, 13 Gauldal fogderi, Holtaalen prestegjeld, Holtaalen sogn, folio 137.. Fogderegnskap Gauldal fogderi, Fogderegnskap 1711 - Ekstraskatter, 60 Hovedmanntall - Skoskatten 1711 - Bilde 77. Fogderegnskap Gauldal fogderi, Fogderegnskap 1712 - Tiende, bilde 381. Rentekammeret inntil 1814. Realistisk ordnet avdeling, Ki/L0012 8S10]: Kommisjonsforretning over skader påført allmuen nordafjells i krigsåret 1718. Taksering av skader i Holtaalen sogn i Holtaalen prestegjeld og,Gauldal fogderi, side 662. Jens H. Nygård: Haltdalen og Haltdalingen, Bind II, side 70-71.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29