Magli Gudbrandsdatter
1701?-1759

ff
Iver Gulbrandsen Flatberg Ustgården. Død omkring 1693 på Ustgården, Flatberg, Haltdalen (ST).
fm
Magnild Erichsdatter Flatberg Ustgården.
   
f
Gudbrand Iversen Flatberg Ustgården. Født omkring 1669.
 

Magli Gudbrandsdatter. Født omkring 1701 på Ustgården, Flatberg, Haltdalen (ST). Død 1759 på Flatbergeng, Ustgården, Flatberg, Haltdalen (ST).
Gift Peder Estensen Flatbergeng. Født omkring 1687.
Død 02.03.1782 på Flatbergeng, Ustgården, Flatberg, Haltdalen (ST).
Begravet 09.03.1782 i Haltdalen, Haltdalen (ST). 1
Marit Pedersdatter Flatbergeng. Født omkring 1718.
Død 17.03.1784 på Flatbergeng, Ustgården, Flatberg, Haltdalen (ST).
Begravet 21.03.1784 i Haltdalen, Haltdalen (ST). 2

Biografi - Biography

Begravet 13.05.1759 i Haltdalen, Haltdalen (ST). 3

    Magli kom fra Flatberg Ustgården.

    Hun ble først gift med Hans, sønnen til Haldo Erichsen, på Flatberg, Nordgården. Erich Iversen, far til Haldo, eide gården i 1667. Erich var lensmann, og gården var lensmannsgård i lengre tid. Da Haldo (49 år i 1701) overtok, var gården fremdeles lensmannsgård, og dertil gjestgivergård. Hans (8 år i 1701) overtok gården, men måtte i 1730 skrive ut en pantobligasjon i gården på 139 rdl. Han satt enda med bygselen selv. I 1753 ble han innstemt for tinget av Bernt og Thomas Mølmand for en gjeld på 246 rdl. 1 ort og 18 skilling. Han «hadde ingen indvendinger at gjøre mod de fremlagte krav, og fandtes skyldig i gjelden».

    Magli og Hans hadde i alle fall følgende barn:
Haldo, gift 1751 med Ingeborg Monsdatter Yset.
Sven, soldat, gift 1755 med Marit Olsdatter Gåre.
Beret, gift 1750 med Anders Monsen Yset, Oppgården.

    Gården var fremdeles gjestgivergård.

    Etter at Hans døde, ble Magli gift annen gang med Peder Estensen, og kom til Flatbergeng.

    Magli og Peder hadde følgende barn:
Marit, gift med Ole Jørgensen Ramnan, Norddgården.
Beret, gift med Ole Olsen Kirvold, Singsås.
Ingeborg, gift med Peder Olsen Digre, Singsås.

    Magli døde i 1759:


    "
Kirkebok Haltdalen nr. 1, 1745-1804: «Døde og begravede» 1759, folio 155a, nr. 10.

«D 13 May Holtaalen. ... Peder Flatbergs qvnd Magniille Gulbransdatter af 58 Aar». 4

 

  1. Kirkebok Haltdalen nr. 1, 1745-1804: «Døde og begravede» 1782, folio 168a, nr. 8.
  2. Kirkebok Haltdalen nr. 1, 1745-1804: «Døde og begravede» 1784, folio 165b, nr. 8.
  3. Kirkebok Haltdalen nr. 1, 1745-1804: «Døde og begravede» 1759, folio 155a, nr. 10.
  4. Jens H. Nygård: Haltdalen og Haltdalingen, Bind II, side 65, 71, 373. Singsåsboka, Bind III, side 242.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29